Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2024

Повернутися до номеру

Синдром сухого ока, асоційований з перенесеним травматичним кератитом

Автори: Скрипник Р.Л., Тихончук Н.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Синдром сухого ока (ССО) відносять до актуальної проблеми охорони здоров’я в усьому світі. Велике значення для розвитку синдрому мають різні захворювання органа зору. Особливе місце серед захворювань, що призводять до симптоматичного ССО з порушенням очної поверхні, посідають рогівкові порушення травматичного генезу. Високою залишається частота післятравматичних ускладнень органа зору, а саме рогівки, що зумовлено її анатомічним розташуванням. І нерідко у таких хворих існує ризик виникнення вторинного ССО. У патогенезі виникнення ССО після кератиту мають місце ультраструктурні зміни клітин різних шарів рогівки і токсичний вплив на шари слізної плівки (СП) препаратів, що містять консерванти, які застосовуються в лікуванні кератитів. Метою дослідження було оцінити ступінь вираженості вторинного ССО у пацієнтів після перенесеного травматичного кератиту та провести оцінку ефективності препарату гіалуронової кислоти в поєднанні з антиоксидантами в лікуванні цієї патології. Проводили офтальмологічне обстеження, функціональні проби, для оцінки симптомів і тяжкості захворювання ССО використали тестовий опитувальник Ocular Surface Disease Index (OSDI). Критеріями ефективності проведеної терапії препаратом гіалуронової кислоти в поєднанні з вітамінами А та Е чотири рази на день були: зменшення рогівкового синдрому, збільшення часу розриву слізної плівки, зменшення суб’єктивного дискомфорту у пацієнтів. Клінічне спостереження за пацієнтами із ССО після перенесеного травматичного кератиту засвідчило, що застосування гіалуронової кислоти приводить до значного зменшення або повного зникнення суб’єктивних симптомів захворювання, стійкого поліпшення зору і збільшення стабільності СП. Застосування цих крапель дає змогу досягти комплаєнсу та скоротити терміни лікування.

Dry eye syndrome (DES) is an urgent problem in healthcare practice worldwide. Various diseases of the eye are of particular importance for the development of this syndrome. A special place among the diseases leading to symptomatic DES with ocular surface lesion belongs to corneal injuries of traumatic origin. The frequency of post-traumatic complications of the eye, especially the cornea, remains high due to its anatomical location. And often these patients are at risk of secondary DES. For the pathogenesis of DES after ke­ratitis, ultrastructural changes in the cells of different corneal layers and the toxic effect on the tear film layers of preservative-containing drugs used in the treatment of keratitis are important. The purpose of the study was to assess the severity of secondary DES in patients after traumatic keratitis and the effectiveness of hyaluronic acid combined with antioxidants in the treatment of this pathology. An ophthalmological examination, functional tests were made, and the Ocular Surface Disease Index was used to evaluate the symptoms and severity of the disease. The criteria for the effectiveness of the therapy with hyaluronic acid in combination with vitamins A and E four times a day were: reduction of corneal syndrome, increase in the tear film break-up time, a decrease in subjective discomfort. Clinical observation of patients with DES after traumatic keratitis showed that the use of hyaluronic acid can result in a significant reduction or complete disappearance of subjective symptoms of the disease, sustained improvement in vision and increased stability of the tear film. The use of these eye drops makes it possible to reach compliance and shorten the treatment period.


Ключові слова

синдром сухого ока; посттравматичний кератит; слізна плівка; очна поверхня; гіалуронова кислота; антиоксиданти

dry eye syndrome; post-traumatic keratitis; tear film; ocular surface; hyaluronic acid; antioxidants


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Stapleton F., Alves M., Bunya V.Y., et al. TFOS DEWS II epidemiology report. Ocul Surf. 2017. № 15(3). Р. 334-65. doi: 10.1016/j.jtos.2017.05.003.
 2. Colin Ch., Arun D. Dry Eye A Practical Approach. Berlin; Heidelberg Singh © Springer-Verlag, 2015. 126 р. 
 3. Gayton J.L. Etiology, prevalence, and treatment of dry eye disease. Clin. Ophthalmol. 2009. № 3. Р. 405-412. doi: 10.2147/opth.s5555.
 4. Жабоедов Г.Д., Киреев В.В. Синдром «сухого глаза»: клиника, диагностика, лечение: учеб.-метод. рекомендации. — Київ, 2006. С. 6-20. 
 5. Tsubota K., Yokoi N., Watanabe H. [et al.] A New Perspective on Dry Eye Classification: Proposal by the Asia Dry Eye Society. Eye Contact Lens. 2020. Vol. 46. Suppl 1. S. 2-13. 
 6. Craig J.P., Nichols K.K., Akpek E.K. [et al.]. TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul. Surf. 2017. Vol. 15. P. 276-283. 
 7. Craig J.P., Nelson J.D., Azar D.T. [et al.] TFOS DEWS II Report executive summary. Ocul Surf. 2017. Vol. 15. № 4. P. 802-812. 
 8. Жабоєдов Г.Д., Кіреєв В.В. Синдром «сухого ока»: сучасний стан проблеми. Офтальмол. журн. 2005. № 5. С. 4-14.
 9. Guillon M., Mahalingham N., Maissa C. Tear Film Evaporation and Dry Eye Symptomatology. The Ocular Surface. 2005. Vol. 3. № 1. P. 70.
 10. Риков С.О., Бездітко П.А., Веселовська З.Ф. [та ін.]. Синдром сухого ока: монографія. Київ: ТОВ «Доктор-Медіа-–Груп», 2022. 80 с.
 11. Pflugfelder S.C., Beuerman R.W., Stern M.E. Dry Eye and Ocular Surface Disorders. Boca Raton: CRC Press, 2004. 439 р.
 12. Theriot P. Alleviate Dry Eyes: Your Eight-Week Plan to Restore Healthy Eyes and Clear Vision. OD, FAAO, 2018. 168 р.
 13. Vehof J., Sillevis Smitt-Kamminga N., Nibourg S.A., Hammond C.J. Predictors of Discordance between Symptoms and Signs in Dry Eye Disease. Ophthalmology. 2017 Mar. № 124(3). Р. 280-286. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.11.008.
 14. Дрожжина Г.И. Синдром сухого глаза: безобидные симптомы или серьезная проблема современной офтальмологии. Здоровье Украины. 2009. № 6. С. 60-61.
 15. Синдром сухого ока. Клінічна настанова, заснована на доказах. 2019. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2019_10_02_kn_syndrom_soka.pdf.
 16. Sheppard J., Shen Lee B., Periman L.M. Dry eye disease: identification and therapeutic strategies for primary care clinicians and clinical specialists. Ann. Med. 2023 Dec. № 55(1). Р. 241-252. doi: 10.1080/07853890.2022.2157477.
 17. Del Castillo M.J. Classification of the Dry Eye Syndromes. The Ocular Surface. 2005. Vol. 3. № 1. P. 94.
 18. Lemp M.A. Management of the dry eye patient. Intern. Ophthalmol. Clin. 1994. Vol. 34. № 1. P. 101-113.
 19. Murube J. Triple Classification of Diagnosis of Dry Eye. The Ocular Surface. 2008. Vol. 6. № 2. P. 61-69.
 20. Tsubota K., Yokoi N., Watanabe H. [et al.]. A New Perspective on Dry Eye Classification: Proposal by the Asia Dry Eye Society. Eye Contact Lens. 2020. Vol. 46. Suppl. 1. S. 2-13.
 21. Definition and classification of dry eye. Report of the diagnosis and classification Subcommittee of the Dry Eye Workshop (DEWS). The Ocular Surface. 2007. Vol. 5. № 2. Р. 75-92.
 22. Report of the Dry Eye Workshop (DEWS) 2007. Dry Eye Workshop (DEWS). The Ocular Surface. 2007. Vol. 5. № 2. P. 65-204. 
 23. Wolffsohn J.S., Arita R., Chalmers R. [et al.]. TFOS DEWS II Diagnostic methodology report. Ocul. Surf. 2017. Vol. 15. № 3. P. 539-574.
 24. Milner M.S., Beckman K.A., Luchs J.I. [et al.]. Dysfunctional tear syndrome: dry eye disease and associated tear film disorders — new strategies for diagnosis and treatment. Curr. Opin.Ophthalmol. 2017. Vol. 27. Suppl 1. P. 3-47. 
 25. Craig J.P., Nelson J.D., Azar D.T. et al. TFOS DEWS II Report Executive Summary. Ocul. Surf. 2017. № 15(4). Р.802-812. doi: 10.1016/j.jtos.2017.08.003.
 26. Murube J., Németh J., Höh H. [et. al.] The triple classification of dry eye for practical clinical use. Eur. J. Ophthalmol. 2005. Vol. 15. № 6. P. 7-660.
 27. Tsubota K., Pflugfelder S.C., Liu Z. [et al.]. Defining Dry Eye from a Clinical Perspective. Int. J. Mol. Sci. 2020. Vol. 21. № 23. P. 9271.
 28. Baum J., Fonn D., Toda I. Dry Eye Syndromes: Epidemiology&Pathogenesis. The Ocular Surface. 2005. Vol. 3. № 1. P. 30.
 29. Wolffsohn J.S., Arita R., Chalmers R., et al. TFOS DEWS II Diagnostic Methodology report. Ocul. Surf. 2017 Jul. № 15(3). Р. 539-574. doi: 10.1016/j.jtos.2017.05.001.
 30. Agrawal R., Shah M., Mireskandari K., Yong G.K. Controversies in ocular trauma classification and management: review. Int. Ophthalmol. 2013 Aug. № 33(4). Р. 435-45. doi: 10.1007/s10792-012-9698-y.
 31. American Academy of Ophthalmology Basic and Cli–nical Science Course Subcommittee. Basic and Clinical Science Course. External Disease and Cornea: Section 8, 2017-2018. San Francisco: CA American Academy of Ophthalmology, 2017. P. 55-56.
 32.  Purtskhvanidze K., Rüfer F., Klettner A., Borzikowsky C., Roider J. Graefes Ocular Trauma Score as prognostic value in traumatic ocular injuries due to rotating wire brushes. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2017 May. № 255(5). Р.1037-1042. doi: 10.1007/s00417-017-3629-6.
 33. Shah V.D., Uddaraju M., Singh A., Das R.R. Clinical Profile, Etiology, and Outcome of Infantile Ocular Trauma: A Develo–ping Country Perspective. Pediatr. Emerg. Care. 2019 Aug. № 35(8). Р. 558-560. doi: 10.1097/PEC.0000000000001209.
 34. Tarff A., Behrens A. Ocular Emergencies: Red Eye. Med. Clin. North Am. 2017 May. № 101(3). Р. 615-639. doi: 10.1016/j.mcna.2016.12.013.
 35. Rouen P.A., White M.L. Dry Eye Disease: Prevalence, Assessment, and Management. Home Healthе Now. 2018. № 36(2). Р. 74-83. doi: 10.1097/NHH.0000000000000652.
 36. Johnson M.E. The Association Between symptoms of Discomfort and signs in Dry Eye. The Ocular Surface. 2009. Vol. 7. № 4. P. 199-211. doi: 10.1016/s1542-0124(12)70187-8.
 37. Yokoi N., Georgiev A.G. Tear Film-Oriented Diagnosis and Tear Film-Oriented Therapy for Dry Eye Based on Tear Film Dynamics. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2018. Vol. 59. DES13-22. doi: 10.1167/iovs.17-23700.

Повернутися до номеру