Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 12, №1, 2024

Повернутися до номеру

Вплив рівня сироваткового галаніну на клінічний перебіг ретинопатії недоношених

Автори: Зінченко І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ретинопатія недоношених (РН) — це судинне проліферативне ураження сітківки, яке виникає переважно у дітей з масою тіла при народженні менше ніж 1500 г і в деяких випадках призводить до необоротної сліпоти. Ретинопатія недоношеності є важливою причиною порушення зору та необоротної сліпоти у дітей по всьому світові. Людський галанін є нейромодулятором і виконує регуляторну функцію у ноцицепції, синаптичній нейротрансмісії та нервовій діяльності. Мета. Виявити зв’язок рівня галаніну в сироватці крові недоношених при народженні з прогнозуванням тяжкості клінічного перебігу ретинопатії недоношених. Матеріали та методи. У 35 недоношених немовлят без серйозних вроджених захворювань з масою тіла при народженні менше за 1500 г було забрано 3 мл крові з пупкових артеріальних катетерів у перші дні життя. Після центрифугування 2400× протягом 7 хвилин отримували супернатант сироватки та зберігали її при –80 °С до подальшого аналізу. Аналіз проводився за допомогою імуноферментного методу Human GAL (Galanin peptides) ELISA Kit Finetest. Результати. У результаті дослідження було вірогідно (p < 0,05) доведено підвищення концентрації галаніну в дітей, у яких надалі розвинулися РН ІІ та РН ІІІ. Недоношені діти без РН — 16 немовлят, з РН І–ІІ — 14 немовлят, з виявленою РН ІІІ стадії — 5 немовлят. У першій групі рівень галаніну становив 85,0 ± 6,2 пг/мл, у другій — 89,5 ± 5,2 пг/мл, у третій  — 112,6 ± 6,1 пг/мл. Висновки. У нашому дослідженні ми вірогідно показали зв’язок рівня галаніну у крові в недоношеної дитини з імовірністю появи РН, що допоможе прогнозувати тяжкість клінічного перебігу захворювання. Це сприятиме вчасному виявленню недоношеної дитини з високим ризиком розвитку пізньої стадії РН.

Background. Retinopathy of prematurity (ROP) is a vascular proliferative disorder of the retina that mainly occurs in children with a birth weight of less than 1,500 grams and in some cases leads to irreversible blindness. ROP is a significant cause of visual impairment and irreversible blindness in children worldwide. Human galanin acts as a neuromodulator and plays a regulatory role in nociception, synaptic neurotransmission, and nervous activity. Objective: to identify the correlation between serum galanin levels in premature infants at birth and predicting the severity of retinopathy of prematurity. Materials and methods. Blood samples (3 ml) were collected from 35 premature infants weighing less than 1,500 grams at birth, without serious congenital diseases, through umbilical arterial catheters in the first days of life. After centrifugation at 2,400 g for 7 minutes, serum supernatant was obtained and stored at –80 °C for further analysis. The analysis was performed using the Human GAL (Galanin peptides) ELISA Kit FineTest. Results. The study revealed a significant (p < 0.05) increase in galanin concentration in children who later developed ROP II and ROP III. There were 16 premature infants without ROP, 14 with ROP I–II, 5 with ROP III. In the first group, the level of galanin was 85.0 ± 6.2 pg/ml, in the second one, 89.5 ± 5.2 pg/ml, and in the third group, 112.6 ± 6.1 pg/ml. Conclusion. In our study, we convincingly demonstrated a correlation between the level of galanin in the blood of premature infants and the likelihood of ROP development, which can help predict the severity of the disease’s clinical course. This may aid in timely identification of premature infants at high risk of deve­loping late-stage ROP.


Ключові слова

ретинопатія недоношених; галанін; імуноферментний метод дослідження

retinopathy of prematurity; galanin; enzyme-linked immunosorbent assay


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kim SJ, Port AD, Swan R, Campbell JP, Chan RVP, Chiang MF. Retinopathy of prematurity: a review of risk factors and their clinical significance. Surv Ophthalmol. 2018;63:618-37. doi: 10.1016/j.survophthal.2018.04.002. 
 2. Solebo AL, Teoh L, Rahi J. Epidemiology of blindness in children. Arch Dis Child. 2017;102:853-7. doi: 10.1136/archdischild-2016-310532. 
 3. Good WV. Retinopathy of prematurity incidence in children. Ophthalmology. 2020;127:S82-3. doi: 10.1016/j.ophtha.2019.11.026. 
 4. GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators, Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Cau–ses of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet Glob Health. 2021;9:e144-60. doi: 10.1016/S2214-109X(20)3 0489-7. 
 5. Hellström A, Smith LE, Dammann O. Retinopathy of prematurity. Lancet. 2013;382:1445-57. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60178-6. 
 6. Patel CK, Carreras E, Henderson RH, Wong SC, Berg S. Evolving outcomes of surgery for retinal detachment in retinopathy of prematurity: the need for a national service in the United Kingdom: an audit of surgery for acute tractional retinal detachment complicating ROP in the UK. Eye. 2021. doi: 10.1038/s41433-021-01679-8. 
 7. Fierson WM. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics. 2018;142:e20183061. doi: 10.1542/peds.2018-3061. 
 8. Kardaras D, Papageorgiou E, Gaitana K, Grivea I, Dimi–triou VA, Androudi S et al. The association between retinopathy of prematurity and ocular growth. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:98-106. doi: 10.1167/iovs.18- 24776. 
 9. Palmer EA, Flynn JT, Hardy RJ, Phelps DL, Phillips CL, Schaffer DB et al. Incidence and early course of retinopathy of prematurity. Ophthalmology. 2020;127:S84-96. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.01.034. 
 10. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet. 2008;371:75-84. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60074-4. 
 11. Adams GGW. ROP in Asia. Eye. 2020;34:607-8. doi: 10.1038/s41433-019-0620-y. 
 12. Wu C, Petersen RA, VanderVeen DK. RetCam imaging for retinopathy of prematurity screening. J AAPOS. 2006;10:107-11. doi: 10.1016/j.jaapos.2005.11.019. 
 13. Yonekawa Y, Thomas BJ, Thanos A, Todorich B, Dren–ser KA, Trese MT et al. The cutting edge of retinopathy of prematurity care: expanding the boundaries of diagnosis and treatment. Retina. 2017;37:2208-25. doi: 10.1097/IAE.0000000000001719. 
 14. Scruggs BA, Chan RVP, Kalpathy-Cramer J, Chiang MF, Campbell JP. Artificial intelligence in retinopathy of prematurity diag–nosis. Transl Vis Sci Technol. 2020;9:5. doi: 10.1167/tvst.9.2.5. 
 15. Patel TP, Aaberg MT, Paulus YM, Lieu P, Dedania VS, Qian CX et al. Smartphone-based fundus photography for scree–ning of plus-disease retinopathy of prematurity. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2019;257:2579-85. doi: 10.1007/s00417-019-04470-4. 
 16. Mgharbil E, Raffa LH, Alessa S, Alamri A. Screening premature infants for retinopathy of prematurity in a tertiary hospital in Saudi Arabia. Ann Saudi Med. 2020;40:87-93. doi: 10.5144/0256-4947.2020.87.
 17. Califf RM. Biomarker definitions and their applications. Exp Biol Med. 2018;243:213-21. doi: 10.1177/1535370217750088. 
 18. Markasz L, Olsson KW, Holmström G, Sindelar R. Cluster analysis of early postnatal biochemical markers may predict development of retinopathy of prematurity. Transl Vis Sci Technol. 2020;9:14. doi: 10.1167/tvst.9.13.14. 
 19. Sipin Zhu, Xiaoyong Hu, Samuel Bennett, Oscar Char–lesworth, Shengnan Qin, Yuliang Mai, Haicheng Dou and Jiake Xu. Galanin family peptides: Molecular structure, expression and roles in the neuroendocrine axis and in the spinal cord. Front. Endocrinol. 06 December 2022;13. doi: 10.3389/fendo.2022.1019943. 
 20. Lundstrom L, Elmquist A, Bartfai T, Langel U. Galanin and its receptors in neurological disorders. Neuromol Med. 2005;7(1-2): 157-80. doi: 10.1385/NMM:7:1-2:157. 
 21. Mechenthaler I. Galanin and the neuroendocrine axes. Cell Mol Life Sci. 2008;65(12):1826-35. doi: 10.1007/s00018-008-8157-4. 
 22. Kerr BJ, Cafferty WB, Gupta YK, Bacon A, Wynick D, McMahon SB et al. Galanin knockout mice reveal nociceptive deficits following peripheral nerve injury. Eur J Neurosci. 2000;12(3):793-802. doi: 10.1046/j.1460-9568.2000.00967.x.

Повернутися до номеру