Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 16, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Припущення щодо переваг для серцево-судинної системи від капсульованого вітаміну D згідно з результатами великих клінічних випробувань

Джерело: Thompson B., Waterhouse M., English D.R., McLeod D.S., Armstrong B.K., Baxter C. et al. 
Vitamin D supplementation and major cardiovascular events: D-Health randomised controlled trial. BMJ. 2023. 381. e075230. doi: 10.1136/bmj-2023-075230. 
Дорослі віком 60 років і старше, які приймали високі щомісячні дози вітаміну D протягом 5 років, не продемонстрували значного зниження ризику серцево-судинних подій загалом, але, можливо, мали користь щодо інших серцево-судинних результатів, отриманих унаслідок аналізу великого проспективного рандомізованого дослідження. Зниження ризику завдяки вітаміну D у змішаній популяції первинної та вторинної профілактики було незначним в абсолютному вираженні, але досягало значних 19 % у випадку інфаркту ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру