Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №4, 2023

Повернутися до номеру

Залежність функції м’язів верхніх кінцівок від перфузії при прогнозуванні ефективності реабілітації в посттравматичному періоді в дітей

Автори: L. Vakulenko (1), O. Obolonska (1), O. Nekhanevych (1), V. Golyk (2), T. Obolonska (3)
(1) — Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine
(2) — Technical Officer, Disability and Rehabilitation, WHO Country Office in Ukraine, Dnipro, Ukraine
(3) — MEI “Scientific Medical Lyceum “Dnipro” of DRC, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Несприятлива соціальна ситуація в Україні та збільшення кількості травмованих дітей призводить до навантаження на травматологічні відділення й реабілітаційні центри. Пошук простих методів, що допоможуть виявити порушення компенсаторних механізмів, таких як централізація кровообігу, й порушення перфузії на рівні периферичного мікроциркуляторного русла є надзвичайно актуальним. Матеріали та методи. Проведено комплексне клініко-функціональне обстеження 44 пацієнтів віком 10–15 років: 21 з переломами верхніх кінцівок побутового характеру (основна група), 23 умовно здорові дитини становили конт­рольну групу. Усім дітям проводився тест «Коробка та кубики» (ТКК) та вимірювання перфузійного індексу (ПІ) на кінцівках. Результати. Особливостями ТКК в дітей 10–15 років, які проходили реабілітаційне лікування, було зниження результату на ураженій кінцівці в 1,6 раза порівняно з показниками недомінуючої руки у здорових дітей та в 1,3 раза — на здоровій кінцівці проти домінуючої. Особливістю ПІ в пацієнтів основної групи, яким проводилось реабілітаційне лікування з приводу травм верхніх кінцівок, було його зниження у спокої до 2,52 ± 0,58 проти 3,49 ± 0,34 (p < 0,05) у здорових дітей. При виконанні вправ у хворих дітей відбувалось зниження ПІ до 1,57 ± 0,56 проти 2,93 ± 0,91 (p < 0,05) у здорових. Динаміка відновлення також відрізнялась і становила 2,82 ± 0,45 у хворих проти 4,00 ± 0,64 (p < 0,05) у контрольній групі. Діти з ПІ до 1,5 ± 0,4 мали значно нижчі показники ТКК на початку тренування. При рівні ПІ < 1,5 можна прогнозувати зниження м’язових функцій, уповільнення загоювання ран та потребу в знеболюванні. За умови зростання ПІ протягом тренування до 2,40 ± 0,54 діти виконували ТКК краще, а пацієнти, у яких перфузія знизилась до 0,98 ± 0,20 (p < 0,05), проходили тест вдвічі повільніше. У результаті дослідження виявлено зв’язок між фізичним навантаженням, змінами ПІ й показників ТКК. Висновки. ТКК характеризувався зниженням значень у 1,6; 2,0 та 1,8 раза під час першого, другого та третього вимірювання відповідно порівняно з показниками здорових дітей. Особливістю перфузійного індексу було його статистично значуще зниження до й протягом виконання вправ, а також зменшення динаміки відновлення. Кореляція між ПІ і ТКК доводить спорідненість процесів реабілітації та відновлення кровотоку.

Background. The adverse social situation in Ukraine and an increase in the number of injured children lead to a burden on trauma departments and rehabilitation centers. Looking for simple methods to help detect violations of compensatory mechanisms, one of which is the centralization of blood circulation, and impaired perfusion at the microcirculatory periphery level is of great current relevance. Materials and methods. A comprehensive clinical and functional examinations were applied to 44 children aged 10–15 years, 21 of them had home-related upper extremity fractures (main group), 23 otherwise healthy children served as the control group. All the children underwent the Box and Block Test (BBT), and the perfusion index (PI) from the extremities was recorded. Results. The BBT performance was characterized by a 1.6-fold decrease (p < 0.05) in the affected extremity of children aged 10–15 years under the rehabilitation treatment compared to that of the non-dominant extremity in healthy children and a 1.3-fold decrease (p < 0.05) in the healthy extremity compared to the dominant one. PI decreased to 2.52 ± 0.58 at rest in the main group children who underwent upper extremity rehabilitation treatment for injuries compared to 3.49 ± 0.34 (p < 0.05) in healthy children. PI reduced to 1.57 ± 0.56 in injured children at exercise loads versus 2.93 ± 0.91 (p < 0.05) in healthy children. The dynamics of recovery also differed and amounted to 2.82 ± 0.45 in the main group versus 4.00 ± 0.64 in the control group. Children with PI up to 1.5 ± 0.4 had significantly lower BBT scores at the beginning of exercise training. PI reduction to less than 1.5 allowed predicting a decrease in muscle functions, delayed wound healing, and the need for analgesia. With an increase in PI to 2.40 ± 0.54 during exercise training, children performed BBT better, while those who had a decrease in perfusion up to 0.98 ± 0.20 performed it twice as slowly (p < 0.05). As a study result, an association between the physical exercise load, changes in PI and BBT has been revealed. Conclusions. BBT scores were characterized by a 1.6-, 2.0- and 1.8-fold (p < 0.05) reduction during the first, second and third measurements, respectively, compared to those of healthy children. Characteristic feature of perfusion index was a statistically significant decrease before and during exercise training as well as slow dynamics of recovery. The correlations between perfusion index and BBT have proven the association of the rehabilitation processes and blood flow restoration.


Ключові слова

діти; травма кінцівок; перфузійний індекс; коробковий тест; реабілітація дітей

children; extremity injury; perfusion index; Box and Block Test; rehabilitation of children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Литвинова Л.О., Донік О.М., Гречишкіна Н.В. Аналіз динаміки дитячого травматизму в Україні. Сучасні медичні технології. 2020. 2. 49-53.
 2. Merckaert S., Chaibi E., Meriem S., Kwiatkowski B., Divjak N., Zambelli P.Y. Epidemiology of Pediatric Upper Extremity Fractures in a Tertiary Care Center in Switzerland. Pediatr. Emerg. Care. 2021. 37(12). e825-e835. doi: 10.1097/PEC.0000000000002047.
 3. World Health Organization: Rehabilitation: key for health in the 21st century. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/rehabilitation/call-for-action/keyforhealth21stcentury.pdf?sfvrsn=43cebb7_5.
 4. Frontera W.R., Stucki G., Engkasan J.P., Francisco G.E., Gutenbrunner C., Hasnan N. et al. European Academy of Rehabilitation Medicine; Association of Academic Physiatrists; International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Advancing Academic Capa–city in Physical and Rehabilitation Medicine to Strengthen Rehabilitation in Health Systems Worldwide: A Joint Effort by the European Academy of Rehabilitation Medicine, the Association of Academic Physiatrists, and the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. J. Rehabil. Med. 2022 Jul 6. 54. jrm00310. doi: 10.2340/jrm.v54.3510.
 5. Negrini S. Evidence in Rehabilitation Medicine: Between Facts and Prejudices. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2019 Feb. 98(2). 88-96. doi: 10.1097/PHM.0000000000001033.
 6. Козявкін В.І., Качмар О.О., Гасюк М.Б., Матюшенко О.А., Кушнір А.Д. Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури. Міжнародний неврологічний журнал. 2018. 1(95). 53-62. doi: 10.22141/2224-0713.1.95.2018.127408.
 7. Kontson K., Marcus I., Myklebust B., Civillico E. Targeted box and blocks test: normative data and comparison to standard tests. PLoS One. 2017. 12(5). e0177965. doi: 10.1371/journal.pone.0177965.
 8. Курсов С.В. Перфузионный индекс в практике анестезиологии и интенсивной терапии (oбзор литературы). Медицина неотложных состояний. 2015. 7(70). 20-25.
 9. Mathiowetz V., Volland G., Kashman N., Weber K. Adult norms for the box and block test of manual dexterity. Am. J. Occup. Ther. 1985. 39. 386-91.
 10. Swain S.M., Lata M., Kumar S., Mondal S., Behera J.K., Mondal H. A Cross-Sectional Study on the Agreement of Perfusion Indexes Measured on Different Fingers by a Portable Pulse Oximeter in Healthy Adults. Cureus. 2022. 14(5). e24853. doi: 10.7759/cureus.24853.
 11. Alakaya M., Arslanköylü A.E. Evaluation of perfusion index in pediatric trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022. 28(5). 593-598. doi: 10.14744/tjtes.2021.68145.
 12. Liang K.J., Chen H.L., Shieh J.Y., Wang T.N. Measurement properties of the box and block test in children with unilateral cerebral palsy. Sci. Rep. 2021. 11(1). 20955. doi: 10.1038/s41598-021-00379-3.
 13. Zapata-Figueroa V., Ortiz-Corredor F. Assessment of Ma–nual Abilities Using the Box and Block Test in Children with Bila–teral Cerebral Palsy. Occup. Ther. Int. 2022. 2022. 9980523. doi: 10.1155/2022/9980523.
 14. Araneda R., Ebner-Karestinos D., Paradis J., Saussez G., –Friel K.M., Gordon A.M., Bleyenheuft Y. Reliability and responsiveness of the Jebsen-Taylor Test of Hand Function and the Box and Block Test for children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol. 2019. 61(10). 1182-1188. doi: 10.1111/dmcn.14184.
 15. Figueiredo P.R.P., Mancini M.C., Feitosa A.M., Teixeira C.M.M.F., Guerzoni V.P.D. et al. Hand-arm bimanual intensive therapy and daily functioning of children with bilateral cerebral palsy: a randomized controlled trial. Dev. Med. Child Neurol. 2020. 62(11). 1274-1282. doi: 10.1111/dmcn.14630.
 16. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Кульбаба І.Я. Значення перфузійного індексу для швидкої діагностики різних форм синдрому діабетичної стопи в виборі адекватної патогенетичної тактики хірургічного лікування. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. 2. 168-173. doi: 10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12220.
 17. Ozakin E., Yazlamaz N.O., Kaya F.B., Karakilic E.M., Bilgin M. Perfusion Index Measurement in Predicting Hypovolemic Shock in Trauma Patients. J. Emerg. Med. 2020. 59(2). 238-245. doi: 10.1016/j.jemermed.2020.04.010.
 18. Wang J., Deng L., Xu A. Evaluation of prediction effect of perfusion index for supraclavicular brachial plexus block in children: protocol for a randomized trial. Trials. 2022. 23(1). 629. doi: 10.1186/s13063-022-06597-y.

Повернутися до номеру