Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №1, 2023

Повернутися до номеру

Ізба Лєкарська — досвід самоврядування Польщі. Як використати його в Україні?

Автори: Скрипник І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

15–16 грудня 2022 року відбулась зустріч української делегації з Вищою радою Ізби Лєкарської, польської самоврядної організації медичної спільноти. За запрошенням президента Ізби Лєкарської Лукаша Янковського українська делегація у складі президента ГО «Асоціація стоматологів України» професора І.П. Мазур та генерального секретаря асоціації І.Л. Скрипник взяла участь у засіданні Вищої ради лікарського самоврядування Ізби Лєкарської (Polish Chamber of Physicians and Dentists). Співпраця української медичної спільноти з Ізбою Лєкарською, організацією лікарського самоврядування Польщі, триває багато років. Ізба Лєкарська була організована в 1999 році в Польщі та об’єднує лікарів, зокрема й стоматологів, в єдину самоврядну організацію. Головною метою візиту було висловити слова вдячності польським лікарям за підтримку і допомогу. Українські лікарі напередодні прийняття законопроєкту України про лікарське самоврядування вивчали досвід польських колег.

On December 15–16, 2022, the Ukrainian delegation met with the Supreme Council of the Izba Lekarska, the Polish self-governing organization of the medical community. At the invitation of Łukasz Jankowski, the President of the Izba Lekarska, the Ukrainian delegation consisting of Professor I.P. Mazur, the President of the NGO “Ukrainian Dental Association”, and I.L. Skrypnyk, the General Secretary of the Association, took part in the meeting of the Supreme Council of Medical Self-Government of the Izba Lekarska (Polish Chamber of Physicians and Dentists). The Ukrainian medical community has been cooperating with the Izba Lekarska, an organization of Polish medical self-government, for many years. The Izba Lekarska was organized in 1999 in Poland and unites both doctors and dentists into a single self-governing organization. The main purpose of the visit was to express gratitude to Polish doctors for their support and assistance. Ukrainian doctors were studying the experience of their Polish colleagues in anticipation of the adoption of the draft law of Ukraine on medical self-government.


Ключові слова

законопроєкт про лікарське самоврядування; досвід польських колег; Ізба Лєкарська; ГО «Асоціація стоматологів України», орден Святої Аполлонії; допомога Україні; стоматологи України

bill on medical self-governance; experience of Polish colleagues; Izba Lekarska; NGO “Ukrainian Dental Association”; Saint Apollonia award; aid to Ukraine; dentists of Ukraine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Тернова С. Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я». 2020. С. 19-25. 
2. Мазур И.П., Есембаева С.С., Шевченко О.В. Cотрудничество стоматологов стран Восточной Европы. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 1. С. 8-17.
3. Супрунович І.М., Мазур І.П. Міжпрофесійна взаємодія для досягнення оптимального здоров’я порожнини рота. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 2. С. 72-75.
4. Мазур І.П. Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології. Современная стоматология. 2017. № 3(87). С. 100-103.

Повернутися до номеру