Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №1, 2023

Повернутися до номеру

Омікс-технології в дослідженні мікробіоти ротової порожнини

Автори: Мазур І.П. (1), Венцурик Ю.О. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті описаний принцип використання сучасного біотехнологічного методу вивчення молекулярного складу клітин та тканин, що дозволить лікарям загальної практики, а також лікарям-стоматологам глибше розуміти, як певні мікроорганізми впливають на імунну відповідь і патогенез захворювань. Метод секвенування ДНК має на меті створення каталогів аномалій структури генів для вдосконалення діагностики та визначення правильного методу лікування певних захворювань.

The article describes the principle of using a modern biotechnological method of studying the molecular composition of cells and tissues, which allows general practitioners and particularly dentists better understand how certain microorganisms affect the immune response and pathogenesis of diseases. The method of DNA sequencing aims to create catalogs of abnormal gene structures to improve diagnosis, and determine the correct method for treatment of certain diseases.


Ключові слова

мікробіоценоз; методи секвенування ДНК; мікробіота ротової порожнини; полімікробна синергія, структура генома

microbiocenosis; DNA sequencing methods; microbiota of the oral cavity; polymicrobial synergy; genome structure


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Широбоков В.П., Янковский Д.С., Дыимент Г.С. Биоэтические проблемы использования пробиотиков в медицине. Сб. тр. IV Нац. конгресса по биоэтике. Киев, 2011. С. 123-128. 
2. Широбоков В.П., Янковский Д.С., Дыимент Г.С. Микробная экологическая система человека: современная концепция. Мікробна екологія людини. Сучасні стратегії використання пробіотиків: Зб. праць наук.-практ. конф. Київ, 2011. С. 2-15. 
3. Янковский Д.С., Широбоков В.П., Дыимент Г.С. Интегральная роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека. Киев: Червона Рута-Турс, 2011. 169 с. 
4. Flint H.J. et al. The role of the gut microbiota in nutrition and health. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2012. № 9. Р. 577-589. 
5. Sommer F., Backhed F. The gut microbiota — masters of host development and physiologу. Nat. Rev. Microbiol. 2013. Vol. 11. № 4. Р. 227-238. 
6. Шаріпов К.О., Яхін Р.Ф. Роль омікс-технологій у формуванні концепції персоналізованої медицини та деякі результати дослідження металому. 
7. https://web.archive.org/web/20190911150009/http://www.omixtech.com/
8. https://www.genome.gov/genetics-glossary/Polymerase-Chain-Reaction
9. Остапченко Л.І., Гребіник Д.М. Біохімія нуклеїнових кислот: навчальний посібник. Київ, 2013.
10. Lamont R.J., Hajishengallis G. Polymicrobial synergy and dysbiosis in inflammatory disease. Trends Mol. Med. 2015 Mar. Vol. 21(3). Р. 172-83. doi: 10.1016/j.molmed.2014.11.004. Epub 2014 Nov 20. PMID: 25498392; PMCID: PMC4352384.
11. Slobodyanik M., Mazur I. The relationship between the cardiovascular pathology and diseases of periodontal tissue. Oral and General Health. 2021. Vol. 2(2). Р. 16-20. https://doi.org/10.22141/ogh.2.2.2021.237653.
12. Мазур І.П., Вітовський Р.М., Слободяник М.В. Поширеність пародонтопатогенної мікрофлори в пацієнтів із клапанною патологією серцево-судинної системи. Сучасна стоматологія. 2018. № 2. С. 36-39.

Повернутися до номеру