Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 23, №4, 2022

Повернутися до номеру

Аналіз та строки виникнення ускладнень після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих на пухлини кісток

Автори: Біштаві Обада (1), Проценко В.В. (2), Солоніцин Є.О. (2)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У статті проводиться аналіз та наводяться строки виникнення ускладнень після операцій ендопротезування колінного суглоба в 72 хворих на пухлини кісток. У результаті ендопротезування колінного суглоба післяопераційні ускладнення виявлені в 33 (45,8 %) пацієнтів. Інфекційні ускладнення спостерігалися в 13 (18,0 %) хворих, із них у 7 — у ранньому післяопераційному періоді та в 6 — у пізньому. Асептичне розхитування ніжки ендопротеза спостерігалося у 12 (16,7 %) хворих у пізньому післяопераційному періоді. Перелом кістки в місці імплантації ніжки ендопротеза відмічався у 5 (6,9 %) хворих у пізньому післяопераційному періоді. Руйнування конструкції ендопротеза спостерігалося в 3 (4,2 %) хворих у пізньому післяопераційному періоді. У статті описані причини ускладнень та методики їх корекції. Інфекційні ускладнення, як правило, обумовлені асептикою та антисептикою під час хірургічного втручання. У разі інфекційних ускладнень застосовано реендопротезування суглоба. Асептичне розхитування ніжки ендопротеза пояснюється технічними похибками при ендопротезуванні, біомеханічним навантаженням на кістку та кістковий цемент, що призводить до мікротріщин у кістковому цементі, зціплення кісткового цементу з кісткою зменшується, і як наслідок — відбувається розхитування ніжки ендопротеза. У разі асептичного розхитування ніжки ендопротеза застосовано реендопротезування суглоба. Переломи кістки в місці імплантації ніжки ендопротеза можна пояснити неадекватним навантаженням на кістку та остеопорозом кістки, що розвинувся за наявності кісткового цементу. У разі перелому кістки застосовано металоостеосинтез накістковими пластинами та проволочними серкляжами. Руйнування конструкції ендопротеза пояснюється технічними помилками при його виготовленні та дефектами конструкції ендопротеза. У даних випадках застосовано реендопротезування з частковою або повною заміною конструкції ендопротеза.

The article deals with the analysis and the timeframe of appearance of complications after knee joint replacement in 72 patients with bone tumors. Postoperative complications were found in 33 (45.8 %) cases. Infectious complications were observed in 13 (18.0 %) patients, in 7 of them — in the early postoperative period, and in 6 — in the late postoperative period. Aseptic loosening of stem was observed in 12 (16.7 %) patients in the late postoperative period. A bone fracture in the place of stem implantation occurred in 5 (6.9 %) cases in the late postoperative period. Destruction of the endoprosthesis structure was observed in 3 (4.2 %) patients in the late postoperative period. The article describes the causes of complications, and the methods of their correction. Infectious complications usually are due to aseptics and antiseptics during surgery. In cases of infectious complications, re-replacement of the joint is used. Aseptic loosening of stem is explained by technical errors during surgery, biomechanical stress on the bone and bone cement, which leads to microcracks in the bone cement, the adhesion of bone cement to the bone decreases and, as a result, loosening of stem occurs. In cases of aseptic loosening of stem, re-replacement of the joint is used. Bone fractures at the site of implantation of the endoprosthesis stem can be attributed to inadequate stress on the bone, and osteoporosis that developed in the presence of bone cement. In cases of bone fracture, internal fixation with plates and cerclage wires was applied. Destruction of the endoprosthesis structure is explained by technical errors during its manufacture and defects in the design of the endoprosthesis. In these cases, reoperation with partial or complete replacement of the endoprosthesis structure was used.


Ключові слова

ендопротезування; колінний суглоб; пухлини кісток; ускладнення; аналіз

joint replacement; knee joint; bone tumors; complications; analysis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Morii T., Yabe H., Morioka H., Beppu Y., Chuman H., Kawai A., Takeda K., Kikuta K., Hosaka S., Yazawa Y., Takeuchi K., Anazawa U., Mochizuki K., Satomi K. Postoperative deep infection in tumor endoprosthesis reconstruction around the knee. J. Orthop. Sci. 2010 May. 15(3). 331-9. doi: 10.1007/s00776-010-1467-z. Epub 2010 Jun 18. PMID: 20559801.
2. Martin A.J., Seagers K.A., Van Citters D.W. Assessment of Corrosion, Fretting, and Material Loss of Retrieved Modular Total Knee Arthroplasties. J. Arthroplasty. 2017 Jul. 32(7). 2279-2284. doi: 10.1016/j.arth.2017.02.047. Epub 2017 Feb 28. PMID: 28343824.
3. Mazaleyrat M., Le Nail L.R., Auberger G., Biau D., Rosset P., Waast D., Gouin F., Bonnevialle P., Ehlinger M., Pasquier G., Vaz G.; French Society of Orthopedic Surgery, Traumatology (SОFCOT). Survival and complications in hinged knee reconstruction prostheses after distal femoral or proximal tibial tumor resection: A retrospective study of 161 cases. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2020 May. 106(3). 403-407. doi: 10.1016/j.otsr.2019.11.027. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32276844.
4. Bickels J., Wittig J.C., Kollender Y., Henshaw R.M., Kellar-Graney K.L., Meller I., Malawer M.M. Distal femur resection with endoprosthetic reconstruction: a long-term followup study. Clin. Orthop. 2002. 400. 225-35.
5. Li D., Ma H., Zhang W., Sun C., Lu X., Gao Y., Zhou D. [Analysis of implant-related complications after hinge knee replacement for tumors around the knee]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2015 Aug. 29(8). 936-40. Chinese. PMID: 26677612.
6. Li Y., Xu H., Shan H., Sun Y., Huang Z., Niu X. [Non-cemented modular prosthetic reconstruction for bone defect after tumor resection in lower extremities]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2019 Sep 15. 33(9). 1108-1115. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.201904057. PMID: 31512451; PMCID: PMC8355860.
7. Niimi R., Matsumine A., Hamaguchi T., Nakamura T., Uchida A., Sudo A. Prosthetic limb salvage surgery for bone and soft tissue tumors around the knee. Oncol. Rep. 2012 Dec. 28(6). 1984-90. doi: 10.3892/or.2012.2021. Epub 2012 Sep 11. PMID: 22965383.
8. Gerrand C.H., Bell R.S., Griffin A.M., Wunder J.S. Instability after major tumor resection: prevention and treatment. Orthop. Clin. North Am. 2001 Oct. 32(4). 697-710, ix-x. doi: 10.1016/s0030-5898(05)70238-8. PMID: 11689381.
9. Bus M.P., van de Sande M.A., Fiocco M., Schaap G.R., Bramer J.A., Dijkstra P.D. What Are the Long-term Results of MUTARS® Modular Endoprostheses for Reconstruction of Tumor Resection of the Distal Femur and Proximal Tibia? Clin. Orthop. Relat. Res. 2017 Mar. 475(3). 708-718. doi: 10.1007/s11999-015-4644-8. Erratum in: Clin. Orthop. Relat. Res. 2017 Mar. 475(3). 922. PMID: 26649558; PMCID: PMC5289150.
10. Jones K.B., Buckwalter J.A. Severe periprosthetic cortical atrophy in the skeletally immature: a report of three cases. Iowa Orthop. J. 2005. 25. 75-81.
11. Mercuri M., Capanna R., Manfrini M., Bacci G., Picci P., Ruggieri P., Ferruzzi A., Ferraro A., Donati D., Biagini R. et al. The management of malignant bone tumors in children and adolescents. Clin. Orthop. Relat. Res. 1991 Mar. 264. 156-68. PMID: 1997230.
12. Windhager R., Leithner A., Hochegger M. Wechsel von Tumorendoprothesen des Kniegelenks. Review und eigene Ergebnisse [Revision of tumour endoprostheses around the knee joint. Review and own results]. Orthopade. 2006 Feb. 35(2). 176-83. German. doi: 10.1007/s00132-005-0913-7. PMID: 16369846.
13. Wang L., Wu X., Wang S., Shi Y. [Ilizarov technique for treatment of infection after limb salvage operation of primary bone tumor]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2016 Dec 8. 30(12). 1452-1456. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.20160301. PMID: 29786332.
14. Ogura K., Fujiwara T., Morris C.D., Boland P.J., Hea-ley J.H. Long-term competing risks for overall and cause-specific failure of rotating-hinge distal femoral arthroplasty for tumour reconstruction. Bone Joint J. 2021 Aug. 103-B(8). 1405-1413. doi: 10.1302/0301-620X.103B8.BJJ-2020-2323.R1. PMID: 34334040.
15. Kito M., Okamoto M., Aoki K., Tanaka A., Koma-tsu Y., Suzuki S., Takazawa A., Yoshimura Y., Takahashi J. Distal femoral impaction bone grafting in revision for tumor endoprosthesis. Knee. 2021 Mar. 29. 42-48. doi: 10.1016/j.knee.2021.01.016. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33548830.
16. Eckardt J.J., Kabo J.M., Kelley C.M., Ward W.G. Sr, Asavamongkolkul A., Wirganowicz P.Z., Yang R.S., Eilber F.R. Expandable endoprosthesis reconstruction in skeletally immature patients with tumors. Clin. Orthop. Relat. Res. 2000 Apr. 373. 51-61. doi: 10.1097/00003086-200004000-00008. PMID: 10810462.

Повернутися до номеру