Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Аналіз особливостей ендоскопічної картини слизової оболонки товстої кишки у хворих на хворобу Крона залежно від тяжкості перебігу захворювання

Authors: Сімонова О.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: оцінити макроскопічний стан слизової оболонки (СО) товстої кишки (ТК) у хворих на хворобу Крона (ХК) залежно від тяжкості перебігу захворювання.
Матеріали і методи. Ендоскопічне дослідження ТК виконано 13 пацієнтам із ХК (8 жінок, 5 чоловіків), із них 7 пацієнтів із перебігом хвороби середнього ступеня (І група), 6 — тяжкого ступеня (ІІ група).
Результати. Майже в половини хворих ураження СО ТК було сегментарним (46,2 %). Частіше було відмічене лівобічне ураження ТК (38,5 %), майже у третини хворих виявлене залучення клубової кишки, тотальний коліт — у 15,4 %, ураження прямої кишки й баугінієвої заслонки зафіксоване в 7,7 % випадків. Зміни рельєфу СО ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue