Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Спектр насичених жирних кислот у крові пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника

Authors: Карачинова В.А., Кленіна І.А., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка вмісту насичених жирних кислот (НЖК) у крові хворих при різній тяжкості перебігу запальних захворювань кишечника (ЗЗК).
Матеріали і методи. Обстежені 37 пацієнтів із ЗЗК, середній вік яких становив (38,5 ± 2,1) року. Серед них із неспецифічним виразковим колітом було 27 пацієнтів, а із хворобою Крона — 10 пацієнтів. У 24 хворих визначено легкий (І група), а у 13 — середній ступінь (ІІ група) тяжкості ЗЗК. Контрольну групу становили 16 здорових осіб. Хроматографічне дослідження НЖК у сироватці крові проводили за допомогою газового хроматографа Chromatek-Crystal 5000. Для опису даних застосовували медіану (Ме), нижній (25 %) і верхній (75 %) квартилі. Порівняння показників здійснювали ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue