Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Роль кишкової мікробіоти у формуванні та прогресуванні алкогольної жирової хвороби печінки та токсичного гепатиту

Authors: Зигало Е.В., Кислова Р.М., Демешкіна Л.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити взаємозв’язки між наявністю синдрому надлишкового бактеріального росту (СНБР) в тонкому кишечнику та ступенем фіброзу та стеатозу печінки у хворих на алкогольну жирову хворобу печінки (АХП) та токсичний гепатит (ТГ).
Матеріали і методи. В обстеженні взяв участь 71 хворий, які залежно від етіологічних факторів пошкодження печінки були розподілені за групами: I групу становили 35 (49,3 %) хворих на АХП, у II групу увійшли 36 хворих на ТГ (50,7 %). Для діагностики СНБР виконувався дихальний водневий тест із глюкозою з використанням газоаналізатора Gastro Gastrolyzer. Також були досліджені параметри жорсткості печінки (LSM, кПА) та ступінь стеатозу (САР) на апараті FibroScan ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue