Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №4, 2022

Повернутися до номеру

Роль топічної антимікотичної терапії в лікуванні атопічного дерматиту в дітей

Автори: Мозирська О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Атопічний дерматит — це багатофакторне захворювання, при якому мікробні продукти дріжджів Malassezia можуть відіграти роль у запуску хвороби. Місцеве застосуванні піритіону цинку дає протигрибковий ефект і може покращити стан шкіри. Метою дослідження було оцінити ефективність піритіону цинку в лікуванні атопічного дерматиту в дітей шляхом проведення рандомізованого клінічного дослідження із застосуванням піритіону цинку у вигляді крему як додаткової терапії. Матеріали та методи. У дослідження включено 62 хворих на атопічний дерматит, які були рандомно поділені на дві групи: 31 хворий отримував лише традиційну терапію, 31 — додатково місцево піритіон цинку у вигляді 0,2% крему. Активність захворювання атопічного дерматиту оцінювалась за динамікою показників SCORAD. Специфічний IgE до Malassezia аналізували в 31 хворого основної групи. Результати. У групі дітей, які отримували додатково до традиційної терапії піритіон цинку, покращення показника SCORAD становило 45 % (T-W = 496,0; p < 0,001), у групі контролю — 35,2 % (T-W = 496,0; p < 0,001). Діти, які приймали піритіон цинку місцево, мали статистично вірогідно кращу динаміку показника SCORAD, ніж діти контрольної групи: середнє значення ΔSCORAD в основній групі становило 17,9, у контрольній — 12,6 (W = 782,5 p = 0,006). 31 дитині основної групи було визначено специфічний IgE до суміші Malassezia (m227), серед них 38,7 % мали позитивний результат: троє дітей мали 1-й клас сенсибілізації, 1 дитина — 2-й клас, 4 хворих — 3-й клас, 4 дитини — 5-й клас сенсибілізації. Ми не виявили впливу наявності сенсибілізації до Malassezia на ефективність лікування (W = 179,0; p = 0,597). Висновки. Дане дослідження продемонструвало ефективність застосування 3-тижневого курсу піритіону цинку в лікуванні атопічного дерматиту як додаткової терапії. Оскільки патогенетичний механізм і взаємодія між Malassezia spp. та атопічним дерматитом досі частково залишаються незрозумілими, залишається необхідність у проведенні подальших досліджень, щоб зрозуміти точну роль цих організмів у перебігу захворювання і роль протигрибкових препаратів у лікуванні атопічного дерматиту.

Background. Atopic dermatitis is a multifactorial di­sease in which the microbial products of Malassezia yeast may play a certain role in triggering the disease. Topical application of zinc pyrithione has an antifungal effect and can improve the course of disease. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of zinc pyrithione in the treatment of atopic dermatitis in children by conducting a randomized clinical trial using zinc pyrithione as an adjunct therapy. Materials and methods. Sixty-two patients with atopic dermatitis were included in the study and randomly divided into two groups: 31 people received only traditional therapy, 31 — additional topical zinc pyrithione in the form of 0.2% cream. Disease severity was evaluated using the dynamics of SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) indicators. Specific IgE to Malassezia was analyzed in 31 patients of the main group. Results. The improvement on the SCORAD was 45 % (T-W=496.0, p < 0.001) in the group of children who received zinc pyrithione in addition to traditional therapy, in the control group — 35.2 % (T-W = 496.0, p < 0.001). Children receiving zinc pyrithione locally had statistically significantly better dynamics on the SCORAD than controls: the average value of ΔSCORAD in the main group was 17.9, in the control group — 12.6 (W = 782.5, p = 0.006). Specific IgE to Ma­lassezia mixture (m227) was evaluated in 31 children of the main group, among them 38.7 % had a positive result: 3 patients had class 1 sensitization; 1 — class 2; 4 — class 3; 4 children — class 5 of sensitization. Sensitization to Malassezia had not any impact on the effectiveness of treatment (W = 179.0, p = 0.597). Conclusions. This study demonstrated the effectiveness of a 3-week course of using zinc pyrithione in the treatment of atopic dermatitis as an adjunct therapy. Since the pathogenetic mechanism and interaction between Malassezia spp. and atopic dermatitis remain partially unclear, there is still a need for further research to understand the exact role of these organisms in the disease course and the role of antifungal drugs in the treatment of atopic dermatitis.


Ключові слова

піритіон цинку; атопічний дерматит; Malassezia; діти

zinc pyrithione; atopic dermatitis; Malassezia; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Мозирська О.В. Роль мікробіому шкіри в розвитку атопічного дерматиту в дітей. Здоров’я дитини. 2021. Т. 16. № 3. doi: https://doi.org/10.22141/2224-0551.16.3.2021.233911.
2. Navarro-Triviño F.J., Ayén-Rodríguez Á. Study of Hypersensitivity to Malassezia furfur in Patients with Atopic Dermatitis with Head and Neck Pattern: Is It Useful as a Biomarker and Therapeutic Indicator in These Patients? Life (Basel). 2022 Feb 16. 12(2). 299. doi: 10.3390/life12020299. PMID: 35207586; PMCID: PMC8876740.
3. Sonesson A., Bartosik J., Christiansen J., Roscher I., Nilsson F., Schmidtchen A., Bäck O. Sensitization to skin-associated microorganisms in adult patients with atopic dermatitis is of importance for disease severity. Acta Derm. Venereol. 2013 May. 93(3). 340-5. doi: 10.2340/00015555-1465. PMID: 23073977.
4. Prohic A., Jovovic Sadikovic T., Krupalija-Fazlic M., Kuskunovic-Vlahovljak S. Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int. J. Dermatol. 2016 May. 55(5). 494-504. doi: 10.1111/ijd.13116. Epub 2015 Dec 29. PMID: 26710919.
5. Leong C., Wang J., Toi M.J., Lam Y.I., Goh J.P., Lee S.M., Dawson T.L. Effect of zinc pyrithione shampoo treatment on skin commensal Malassezia. Medical mycology. 2021. 59(2), 210-213. https://doi.org/10.1093/mmy/myaa068.
6. Park M., Cho Y.J., Lee Y.W., Jung W.H. Understanding the Mechanism of Action of the Anti-Dandruff Agent Zinc Pyrithione against Malassezia restricta. Sci Rep. 2018 Aug 14. 8(1). 12086. doi: 10.1038/s41598-018-30588-2. PMID: 30108245; PMCID: PMC6092343. 
7. Pierrel F., Cobine P.A., Winge D.R. Metal Ion availability in mitochondria. Biometals. 2007. 20. 675-682. doi: 10.1007/s10534-006-9052-9. 
8. Reeder N.L., Kaplan J., Xu J., Youngquist R.S., Wallace J., Hu P. et al. Zinc pyrithione inhibits yeast growth through copper influx and inactivation of iron-sulfur proteins. Antimicrob. Agents Chemother. 2011 Dec. 55(12). 5753-60. doi: 10.1128/AAC.00724-11. Epub 2011 Sep 26. PMID: 21947398; PMCID: PMC3232817.
9. Reeder N., Xu J., Youngquist R., Schwartz J., Rust R., Saunders C. The antifungal mechanism of action of zinc pyrithione. Br. J. Dermatol. 2011. 165. 9-12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10571.x. 
10. Gelling C., Dawes I.W., Richhardt N., Lill R., Mühlenhoff U. Mitochondrial Iba57p Is Required for Fe/S Cluster Formation on Aconitase and Activation of Radical SAM Enzymes. Mol. Cell. Biol. 2008. 28. 1851-1861. doi: 10.1128/MCB.01963-07.
11. Mangion S.E., Holmes A.M., Roberts M.S. Targeted Delivery of Zinc Pyrithione to Skin Epithelia. Int. J. Mol. Sci. 2021 Sep 8. 22(18). 9730. doi: 10.3390/ijms22189730. PMID: 34575891; PMCID: PMC8465279.
12. Yasokawa D., Murata S.M., Iwahashi Y., Kitagawa E., Kishi K., Okumura Y., Iwahashi H. DNA microarray analysis suggests that zinc pyrithione causes iron starvation to the yeast Saccharomyces cerevisiae. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2010. 109. 5. 479-86 .
13. Piérard-Franchimont C., Goffin V., Decroix J., Piérard G.E. A multicenter randomized trial of ketoconazole 2% and zinc pyrithione 1% shampoos in severe dandruff and seborrheic dermatitis. Skin Pharmacol. Appl. Skin Physiol. 2002 Nov-Dec. 15(6). 434-41. doi: 10.1159/000066452. PMID: 12476017.
14. Schwartz J.R., Bacon R.A., Shah R., Mizoguchi H., Tosti A. Therapeutic efficacy of anti-dandruff shampoos: a randomized clinical trial comparing products based on potentiated zinc pyrithione and zinc pyrithione/climbazole. Int. J. Cosmet. Sci. 2013 Aug. 35(4). 381-7. doi: 10.1111/ics.12055. Epub 2013 May 24. PMID: 23614401.
15. Schwartz J.R. Zinc Pyrithione: A Topical Antimicrobial With Complex Pharmaceutics. J. Drugs Dermatol. 2016 Feb. 15(2). 140-4. PMID: 26885780.

Повернутися до номеру