Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №1, 2022

Повернутися до номеру

Хронічний гастродуоденіт у дітей, асоційований із Helicobacter pylori, в поєднанні з лямбліозом

Автори: Сорокман Т.В., Колєснік Д.І., Попелюк Н.О.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Результати більшості наукових досліджень останніх років дали змогу з нових позицій переглянути традиційні уявлення про патогенез хронічного гастродуоденіту (ХГД). Мета: дослідити клініко-ендоскопічні особливості перебігу ХГД, асоційованого з Helicobacter pylori (H.pylori), в поєднанні з лямбліозом. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 105 дітей віком 7–16 років, розподілені на дві групи: I — діти, хворі на ХГД, асоційований із H.рylori (n = 29), II — діти, хворі на ХГД, асоційований із H.pylori, в поєднанні з лямбліозом (n = 76). Дослідження проводилося на базі гастроентерологічного відділення обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» впродовж 2020–2021 рр. та включало езофагогастродуоденофіброскопію, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, швидкий уреазний тест, визначення специфічних імуноглобулінів класів М, А та G до антигену CagA H.pylori у сироватці крові, антигену CagA H.pylori в калі, дослідження калу на антиген Giardia lamblia (G.lamblia) методом полімеразної ланцюгової реакції. Результати. Максимальна інфікованість G.lamblia спостерігалась у дітей віком 9–13 років (17 осіб із 29 позитивних). Кількість дітей із G.lamblia підвищувалась у віці між 7–9 та 10–12 роками (р < 0,05, χ2 = 5,236, z = 1,899) та знижувалась у віці 13–16 років (р < 0,05, χ2 = 7,144, z = 2,567). Діти з лямбліозом пред’являли скарги на дратівливість (р < 0,05), головний біль, запаморочення, неспокійний сон, біль у серці, а також у них частіше виявлялися ознаки інтоксикаційного та шкірного синдромів. У дітей групи I найчастіше діагностувався гастрит тіла (р < 0,05), антрума (р < 0,05) або пангастрит (р < 0,05) з вогнищевою гіперплазією (р < 0,05), а у дітей групи II — переважно гастрит з локалізацією в антральному відділі, а також виражений дуоденіт (р < 0,05). Характерною ендоскопічною ознакою в дітей групи II був фолікулярний дуоденіт. Запальний процес у групі II вірогідно частіше (р < 0,05) мав виражений (81,5 %) та активний (77,6 %) характер, і відзначались еозинофільна інфільтрація (51,3 %), мікроерозії та осередки гіперплазії лімфоїдної тканини (6,5 %). Висновки. Клінічний перебіг ХГД, асоційованого з Н.pylori, в поєднанні з G.lamblia, характеризується більш вираженими диспептичними симптомами з ознаками інтоксикаційного та шкірного синдромів. За результатами ендоскопічного дослідження, при ХГД, асоційованому з інфекцією Н.pylоri, вірогідно частіше (р < 0,05) діагностувалися езофагіт, гастрит тіла, антрума та пангастрит. У дітей з інвазією G.lamblia відзначався виражений фолікулярний дуоденіт (р < 0,05).

Background. The results of most scientific studies in recent years have made it possible to reconsider the traditional ideas about the pathogenesis of chronic gastroduodenitis (CGD) from a new perspective. The purpose was to investigate the clinical and endoscopic features of СGD associated with Helicobacter pylori (H.pylori) in combination with giardiasis. Materials and methods. The study included 105 children aged 7–16 years divided into two groups: I — patients with СGD associated with H.pylori (n = 29), II — children with СGD associated with H.pylori in combination with giardiasis (n = 76). The study was conducted on the basis of the gastroenterology department of the Chernivtsi Regional Clinical Hospital during 2020–2021 and included esophagogastroduodenofibroscopy, ultrasound examination of the abdominal cavity, rapid urease test, determination of specific M, A and G immunoglobulins to H.pylori CagA antigen in the blood serum and in feces, fecal examination for Giardia lamblia (G.lamblia) antigen by polymerase chain reaction. Results. The most severe infection of G.lamblia occurred in children aged 9–13 years (17 people out of 29 positive). The number of children with G.lamblia increased between the ages of 7–9 and 10–12 years (p < 0.05, χ2 = 5.236, z = 1.899) and decreased in the age of 13–16 years (p < 0.05, χ2 = 7.144, z = 2.567). Patients with giardiasis complained of irritability (p < 0.05), heada­che, dizziness, restless sleep, heart pain, and they were more likely to show signs of intoxication and skin syndromes. Children of group I were most often diagnosed with corpus gastritis (p < 0.05), antral gastritis (p < 0.05) or pangastritis (p < 0.05) with focal hyperplasia (p < 0.05), and children of group II — with mainly antral gastritis, as well as severe duodenitis (p < 0.05). A characteristic endoscopic feature in children of group II was follicular duodenitis. Inflammatory process in group II significantly more often (p < 0.05) was severe (81.5 %) and active (77.6 %) and was associated with eosinophilic infiltration (51.3 %), microerosions and foci of lymphoid tissue hyperplasia (6.5 %). Conclusions. The clinical course of СGD associated with H.pylori in combination with G.lamblia is characterized by more pronounced dyspeptic symptoms with signs of intoxication and skin syndromes. According to the results of endoscopic examination, patients suffered from СGD associated with H.pylori infection had esophagitis, corpus gastritis, antral gastritis and pangastritis (p < 0.05) significantly more often. Children with G.lamblia invasion had severe follicular duodenitis (p < 0.05).


Ключові слова

діти; гастродуоденіт; Н.pylori; Giardia lamblia

children; gastroduodenitis; Helicobacter pylori; Giardia lamblia


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Зрячкин Н.И., Чеботарева Г.И., Бучкова Т.Н. Хронический гастрит и гастродуоденит у детей дошкольного и школьного возраста (1-я и 2-я части). Вопросы детской диетологии. 2015. № 13(4). С. 46-51. 
2. Балко ОА. Helicobacter pylori-ассоциированный хронический гастродуоденит у детей: конституциональные особенности течения. Детские инфекции. 2020. № 19(1). С. 34-36. https://doi.org/10.22627/2072-8107-2020-19-1-34-36
3. Spużak J., Jankowski M., Kubiak K., Glińska-Suchocka K., Ciaputa R. A modified Sydney system for the diagnosis of chronic gastritis. Acta Vet. Scand. 2020. № 62(1). Р. 44. doi: 10.1186/s13028-020-00542-2.
4. Балко О.А., Сапожников В.Г. О методах диагностики хронического гастродуоденита, ассоциированного с Helicobacter pylori, в зависимости от типа конституции (обзор литературы). Вестник новых медицинских технологий. 2019. № 26(2). С. 5-11. 
5. Mnich E., Kowalewicz-Kulbat M., Sicińska P. et al. Impact of Helicobacter pylori on the healing process of the gastric barrier. World J. Gastroenterol. 2016. № 22(33). Р. 7536-7558. doi: 10.3748/wjg.v22.i33.7536. 
6. Reshetnyak V.I., Burmistrov A.I., Maev I.V. Helicobacter pylori: Commensal, symbiont or pathogen? World J. Gastroenterol. 2021. № 27(7). Р. 545-560. doi: 10.3748/wjg.v27.i7.545.
7. Sharndama H.C., Mba I.E. Helicobacter pylori: an up-to-date overview on the virulence and pathogenesis mechanisms [published online ahead of print, 2022 Jan 6]. Braz. J. Microbiol. 2022. Р. 1-18. doi: 10.1007/s42770-021-00675-0.
8. de Lucio A., Martínez-Ruiz R., Merino F.J. et al. Molecular Genotyping of Giardia duodenalis Isolates from Symptomatic Individuals Attending Two Major Public Hospitals in Madrid, Spain. PLoS One. 2015. № 10(12). Р. e0143981. doi: 10.1371/journal.pone.0143981/.
9. Bin Mohanna M.A., Al-Zubairi L.M., Sallam A.K. Prevalence of Helicobacter pylori and parasites in symptomatic children examined for Helicobacter pylori antibodies, antigens, and parasites in Yemen. Saudi Med. J. 2014. № 35(11). Р. 1408-1411. 
10. Loderstädt U., Frickmann H. Antimicrobial resistance of the enteric protozoon Giardia duodenalis — A narrative review. Eur. J. Microbiol. Immunol. (Bp). 2021. № 11(2). Р. 29-43. doi: 10.1556/1886.2021.00009.
11. Dangtakot R., Pinlaor S., Itthitaetrakool U. et al. Coinfection with Helicobacter pylori and Opisthorchis viverrini Enhances the Severity of Hepatobiliary Abnormalities in Hamsters. Infect. Immun. 2017. № 85(4). Р. e00009-17.
12. Zajaczkowski P., Mazumdar S., Conaty S., Ellis J.T., Fletcher-Lartey S.M. Epidemiology and associated risk factors of giardiasis in a peri-urban setting in New South Wales Australia. Epidemiol. Infect. 2018. № 147. Р. e15. doi: 10.1017/S0950268818002637.

Повернутися до номеру