Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №4, 2021

Повернутися до номеру

Порівняльна оцінка ефективності парентеральних і пероральних форм диклофенаку натрію та мелоксикаму у хворих із симптоматичним остеоартритом колінних суглобів

Автори: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Мусієнко А.С., Заверуха Н.В., Григор’єва Н.В., Ткачук А.А., Солоненко Т.Ю.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Нестероїдні протизапальні препарати вважають наріжним каменем медикаментозної терапії остеоартриту (ОА), оскільки основною їх функцією є забезпечення полегшення проявів болю та зменшення запалення. Метою дослідження було порівняння ефективності лікування пацієнтів із симптоматичним ОА колінних суглобів (КС) препаратами диклофенаку натрію та мелоксикаму. Матеріали та методи. У дослідження включено 40 осіб жіночої статі віком 50–75 років із симптоматичним ОА КС, які були розподілені на 2 групи: група І — 20 осіб, які отримували диклофенак натрію; група ІІ — 20 хворих, які отримували мелоксикам. На кожному візиті проводили оцінку інтенсивності больового синдрому та функціонального стану КС за допомогою шкали WOMAC, чотирьохскладової візуально-аналогової шкали (ВАШ), індексу Лекена та шляхом проведення функціональних тестів. Безпечність лікарських засобів визначали за частотою побічних явищ. Результати. Пацієнти обох груп не відрізнялися за віком та початковим рівнем болю у КС за ВАШ. На тлі лікування пацієнти обох груп продемонстрували значне зниження інтенсивності болю за ВАШ на 5-ту та 20-ту добу лікування (р < 0,01) без вірогідних відмінностей між групами, проте у хворих групи І рівень болю за ВАШ на 2-гу та 3-тю добу лікування був вірогідно нижчим порівняно з показниками групи ІІ (p = 0,003 та p = 0,03 відповідно). Також у пацієнтів обох груп виявлено вірогідне зменшення показників болю, скутості та обмеження повсякденної активності за субшкалами WOMAC на 5-ту та 20-ту добу лікування, проте у групі І інтенсивність больового синдрому через 5 діб лікування була вірогідно меншою (t = 2,8, p < 0,004), ніж у групі ІІ. Висновки. Застосування диклофенаку натрію та мелоксикаму на тлі комплексного немедикаментозного лікування ОА КС є ефективним та безпечним, проте у разі застосування диклофенаку натрію знеболювання настає швидше, що проявляється вірогідно більш вираженим зниженням інтенсивності больового синдрому вже на 2-гу та 3-тю добу лікування.

Nonsteroidal anti-inflammatory drug are considered at the cornerstone drug therapy for osteoarthritis (OA) because their main function is to relieve pain and reduce inflammation. The aim of the study was to compare the efficacy of treatment of patients with symptomatic knee osteoarthritis (KOA) using the diclofenac sodium and meloxicam. Materials and methods. The study included 40 females aged 50–75 years with symptomatic KOA, and were divided into 2 groups: group I — 20 subjects receiving diclo­fenac sodium; group II — 20 subjects receiving meloxicam. The intensity of the pain syndrome and the functional of the knee were assessed using the WOMAC scale, the four-component VAS, the Lequesne index, and functional tests at each visit. The safety of medication was determined by the frequency adverse events. Results. Patients of two groups did not differ by age and initial level of knee pain. During the treatment, patients in both groups showed a reduction of pain intensity by VAS on 5 and 20 days of therapy (p < 0.01) without significant difference between groups, however in the subjects of group I the level of pain intensity by VAS on days 2 and 3 of treatment was significantly lower compared to group II (p = 0.003 and p = 0.03, respectively). In patients of both groups were revealed a significant reduction of pain, stiffness and physical function by WOMAC subscales on 5 and 20 days of treatment, but in group I the intensity of pain after 5 days of treatment was signi­ficantly lower (t = 2.8, p < 0.004) compared to group II. Conclusions. The treatment of patients with knee OA using the diclofenac sodium and meloxicam is effective, but in the case of diclofenac sodium analgesic effect were faster, already on 2 and 3 days of treatment were detected significantly lower pain intensity by VAS and on 5 days by WOMAC pain subscale.


Ключові слова

остеоартрит колінних суглобів; диклофенак натрію; мелоксикам

knee osteoarthritis; diclofenac sodium; meloxicam


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. GSK. Global Pain Index Report. 4th edition. 2020. 1-110.
2. GSK. Global Pain Index 2017 Research Report. Glob. Rep. Find. 2017. 1-49.
3. Ukraine Ministry of Health. Oateoarthritis. Clinical guidelines. 2017. 1-481. Режим доступу: https://www.dec.gov.ua/mtd/osteoartroz
4. Arden N., Blanco F.J., Bruyère O. et al. Atlas of Osteoarthritis. Second edition. Springer Healthc Ltd. 2018. 1-110. doi: 10.1007/978-1-910315-16-3_4.
5. Bunt C.W., Jonas C.E., Chang J.G. Knee pain in adults and adolescents: The initial evaluation. Am. Fam. Physician. 2018. 98. 576-585.
6. Pavelka K. A comparison of the therapeutic efficacy of diclofenac in osteoarthritis: A systematic review of randomised controlled trials. Curr. Med. Res. Opin. 2012. 28. 163-178. doi: 10.1185/03007995.2011.649848.
7. Guyot P., Pandhi S., Nixon R.M. et al. Efficacy and safety of diclofenac in osteoarthritis: Results of a network meta-analysis of unpublished legacy studies. Scand. J. Pain. 2017. 16. 74-88. doi: 10.1016/j.sjpain.2017.03.006.
8. Salehi-Abari I. 2016 ACR Revised Criteria for Early Diagnosis of Knee Osteoarthritis. Autoimmune Dis. Ther. Approaches. 2016. 3. 1-5. doi: 10.14437/2378-6337-3-118.
9. Leuratti C., Loprete L., Rossini M. et al. Pharmacokinetics and Safety of a Diclofenac Sodium 75 mg/1 mL Solution (Akis®/Dicloin®) Administered as a Single Intravenous Bolus Injection in Healthy Men and Women. Eur. J. Drug. Metab. Pharmacokinet. 2019. 44. 681-689. doi: 10.1007/s13318-019-00558-8.
10. Kashuba O.V. Comparative features of adverse reactions caused by diclofenac and nimesulide as non-steroidal anti-infl ammatory drugs. Ukr. Med. Chasopys. 2009. 2. 129-135.
11. Jung S.Y., Jang E.J., Nam S.W. et al. Comparative effectiveness of oral pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: A network meta-analysis. Mod. Rheumatol. 2018. 28. 1021-1028. doi: 10.1080/14397595.2018.1439694.
12. Hosie J., Distel M., Bluhmki E. Meloxicam in osteoarthritis: A 6-month, double-blind comparison with diclofenac sodium. Br. J. Rheumatol. 1996. 35. 39-43. doi: 10.1093/rheumatology/35.suppl_1.39.
13. Da Costa B.R., Pereira T.V., Saadat P. et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis. BMJ. 2021. 12. 375. doi: 10.1136/bmj.n2321.
14. Da Costa B.R., Reichenbach S., Keller N. et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet. 2017. 390. e21-33. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31744-0.
15. Goregaonkar A., Mathiazhagan K.J., Shah R.R. et al. Comparative assessment of the effectiveness and tolerability of lornoxicam 8 mg BID and diclofenac 50 mg TID in adult indian patients with osteoarthritis of the hip or knee: A 4-week, double-blind, randomized, comparative, multicenter study. Curr. Ther. Res. Clin. Exp. 2009. 70. 56-68. doi: 10.1016/j.curtheres.2009.02.006.

Повернутися до номеру