Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №4, 2021

Повернутися до номеру

Остеопороз і сон: сучасний погляд на проблему (огляд літератури)

Автори: Дубецька Г.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У даній статті наведений огляд літературних джерел щодо проблеми розвитку остеопорозу за умов хронічної недостатності сну. Сон — це періодичний фізіологічний стан організму людини, який характеризується виключенням свідомості та зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники. До основних гормонів, що регулюють сон, відносять мелатонін, який відповідає за циркадні ритми, нормалізує гормональний фон і позитивно впливає на імунну та серцево-судинну системи; соматотропін — гормон росту, який позитивно впливає на регенерацію клітин, бере участь у формуванні кісткової тканини та зміцнює імунітет; тестостерон — статевий гормон, максимум якого синтезується в періоди сну; фолікуло­стимулюючий та лютеїнізуючий гормони, які впливають на репродуктивну функцію в жінок, а також лептин, грелін, кортизон та інші. Недостатність сну не лише завдає шкоди діяльності нервової, ендокринної, імунної, серцево-судинної систем, але й негативно впливає на стан кістково-м’язової системи, часто призводячи до розвитку остеопорозу — захворювання, яке супроводжується зниженням мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) та збільшенням ризику переломів. Встановлено, що тривалість сну менше 5 годин на добу в жінок у постменопаузальному періоді сприяє зниженню показників МЩКТ і розвитку остеопорозу. Обструктивне апное уві сні пов’язане з недостатністю вітаміну D, підвищеною резорбцією кістки та зниженням МЩКТ. Хронічне порушення сну в пацієнтів із обструктивним апное уві сні призводить до гормональних порушень, які змінюють усі метаболічні процеси в організмі.

This article presents a review of the literature on the problem of osteoporosis in chronic sleep deprivation. Sleep is a periodic functional physiological state of the human body, which is characterized by the exclusion of consciousness and a decrease in the ability of the nervous system to respond to external irritation. The main hormones that regulate sleep include: melatonin, which is responsible for circadian rhythms, normalizes the hormonal background and has a positive effect on the immune, cardiovascular system; somatotropin — growth hormone, which has a positive effect on cell regeneration, participates in the formation of bone tissue, strengthens the immune system; testosterone — a sex hormone, the maximum of which is produced during sleep; follicle-stimulating and luteinizing hormones that affect women’s reproductive function, as well as leptin, ghrelin and cortisol. Lack of sleep not only damages the nervous, endocrine, immune, cardiovascular systems, but also adversely affects the musculoskeletal system, often leading to osteoporosis — a disease that is accompanied by a decrease in bone mineral density. It was found that the duration of sleep less than 5 hours a day in women in postmenopausal period contributes to a decrease in bone mineral density and the development of osteoporosis. Obstructive sleep apnea is associated with vitamin D deficiency, increased bone resorption, and decreased bone mineral density. Chronic sleep disturbance in patients with obstructive sleep apnea leads to hormonal failure, which disrupts all metabolic processes in the body.


Ключові слова

остеопороз; сон; мінеральна щільність кісткової тканини; огляд

osteoporosis; sleep; bone mineral density; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Борбелі А. Таємниця сну. Переклад з німецької В.М. Ковальзона. М.: Знание, 1989. 192 с.
 2. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A1 %D0 %BE %D0.
 3. Ochs-Balcom H.M., Hovey K.M., Andrews C. Short sleep is associated with low bone mineral density and osteoporosis in the Women’s Health Initiative. J. Bone Miner. Res. 2020. № 35(2). Р. 261-268. doi: 10.1002/jbmr.3879.
 4. Cauley J.A., Hovey K.M., Stone K.L. et al. Characteristics of self-reported sleep and the risk of falls and fractures: The Women’s Health Initiative. J. Bone Miner. Res. 2019. № 34(3). Р. 464-474.
 5. Specker B.L., Binkley T., Vukovich M., Beare T. Volumetric bone mineral density and bone size in sleep-deprived individuals. Osteoporosis Int. 2007. № 18(1). Р. 93-99.
 6. Fu X., Zhao X., Lu H. еt al. Association between sleep duration and bone mineral density in Chinese women. Bone. 2011. № 49(5). Р. 1062-1066.
 7. Upala S., Sanguankeo A., Congrete S. Association Between Obstructive Sleep Apnea and Osteoporosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int. J. Endocrinol. Metab. 2016. № 14(3). Р. 36317. doi: 10.5812/ijem.36317.
 8. Chakhtoura M., Nasrallah M., Chami H. et al. Bone loss in obesity and obstructive sleep apnea: a review of literature. J. Clin. Sleep Med. 2015. № 11(5). Р. 575-580. doi: 10.5664/jcsm.
 9. Inoue D. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and bone. Clin. Calcium. 2016. № 26(10). Р. 1399-1406.
 10. Mingjie X., Xiang L., Li Y., Xiaolin C. Relationship between sleep quality and bone mineral density in urban residents. J. Zhejiang Univ. (Med. Sci). 2020. № 49(4). Р. 431-438.
 11. Huang T., Tworoger S.S., Redline S. Obstructive Sleep Apnea and Risk for Incident Vertebral and Hip Fracture in Women. J. Bone Miner. Res. 2020. № 35(11). Р. 2143-2150.
 12. Lee K.A., Gay C., Humphreys J. et al. Telomere Length is Associated with Sleep Duration But Not Sleep Quality in Adults with Human Immunodeficiency Virus. Sleep. 2014. № 37(1). Р. 157-166. doi: 10.5665/sleep.3328.
 13. Prather A.A., Puterman E., Lin J. et al. Shorter leukocyte telomere length in midlife women with poor sleep quality. J. Aging Res. 2011. № 72. Р. 1390. 
 14. Lin J., Epel E., Blackburn E. Telomeres and lifestyle factors: roles in cellular aging. Mutat. Res. 2012. № 730. Р. 85-89. 
 15. Jackowska M., Hamer M., Carvalho L.A. et al. Short sleep duration is associated with shorter telomere length in healthy men: findings from the Whitehall II cohort study. PLoS One. 2012. № 7. Р. 47292.
 16. Shulman B.S., Liporace F.A., Davidovitch R.I. et al. Affiliations Expand Sleep disturbance after fracture is related to emotional well-being rather than functional result. J. Orthop. Trauma. 2015. № 29(3). Р. 146-50. doi: 10.1097/BOT.0000000000000217.
 17. Lu K., Barron J.O., Israel H., Cannada L.K., Lu K. et al. Sleep disturbances in orthopaedic trauma patients. OTA Int. 2019. № 2(4). Р. e040. doi: 10.1097/OI9.0000000000000040.

Повернутися до номеру