Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №3, 2021

Повернутися до номеру

Роль мікробіому шкіри в розвитку атопічного дерматиту у дітей

Автори: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Мозирська О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Атопічний дерматит — хронічне шкірне свербляче захворювання з характерною локалізацією і морфологією шкірних уражень, пов’язане з порушенням бар’єрної функції шкіри й атопічним фоном. Види Malassezia були пов’язані з низкою шкірних захворювань, включаючи атопічний дерматит. Це найпоширеніший грибковий рід здорової шкіри, але ці дріжджі також демонструють патогенний потенціал за відповідних умов. Показаний тісний зв’язок між шкірою і алергенами Malassezia, що зв’язують імуноглобулін Е, при атопічному дерматиті. Вони взаємодіють майже з усіма клітинними складовими нормального епідермісу, включаючи кератиноцити, клітини Лангерганса, меланоцити, а також імунну систему хазяїна. Відомо, що дріжджі Malassezia мають велике значення в розвитку шкірної сенсибілізації при атопічному дерматиті. Malassezia колонізують шкіру людини після народження і тому, як коменсал, повинні нормально розпізнаватися імунною системою людини. Наявність поліморфізмів у генах рецепторів розпізнавання патернів може стати передумо­вою розвитку атопічного дерматиту у дітей. Незважаючи на сучасні знання про асоціацію видів Malassezia з розвитком атопічного дерматиту, механізми, що лежать в основі зміни їх стану від коменсального до патогенного, ще потребують подальшого з’ясування. Крім того, існує потреба у стандартизації методів діагностики видів і тестуванні на протигрибкову чутливість.

Atopic dermatitis is a chronic itchy skin disease with a characteristic localization and morphology of skin lesions associated with an impairment of the skin barrier function and an atopic background. Malassezia species have been associated with a number of skin conditions, including atopic dermatitis. It is the most common fungal genus of healthy skin, but this yeast also may have a pathogenic potential under certain conditions. A close relationship has been shown between skin and Malassezia allergens that bind IgE in atopic dermatitis. They interact with almost all cellular constituents of the normal epidermis, including keratinocytes, Langerhans cells, melanocytes, and the host’s immune system. It is known that Malassezia yeasts are of great importance in the development of skin sensitization in atopic dermatitis. Ma­lassezia colonize human skin after birth and therefore, as a commensal, should be normally recognized by the human immune system. The presence of polymorphisms in the PRR genes can cause the development of atopic dermatitis in children. Despite the current knowledge about the association of Malassezia species with the development of atopic dermatitis, the mechanisms underlying the change in their state from commensal to pathogenic still require further elucidation. In addition, there is a need for standardization of diagnostic methods and testing for antifungal susceptibility.


Ключові слова

атопічний дерматит; Malassezia; діти

atopic dermatitis; Malassezia; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Cork M.J. et al. Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. J. Invest. Dermatol. 2009. 129. 1892-1908.
2. De Benedetto A., Agnihothri R., McGirt L.Y., Bankova L.G., Beck L.A. Atopic dermatitis: a disease caused by innate immune defects? J. Invest. Dermatol. 2009. 129. 14-30.
3. Theelen B., Cafarchia C., Gaitanis G., Bassukas I.D., Boekhout T., Dawson T.L. Jr. Malassezia ecology, pathophysiology, and treatment [published correction appears in Med. Mycol. 2019 Apr 1. 57(3). e2]. Med. Mycol. 2018. 56(1). S10-S25. doi: 10.1093/mmy/myx134.
4. Prohic A., Jovovic Sadikovic T., Krupalija-Fazlic M., Kuskunovic-Vlahovljak S. Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int. J. Dermatol. 2016. 55. 494-504.
5. Iatta R., Cafarchia C., Cuna T. et al. Bloodstream infections by Malassezia and Candida species in critical care patients. Med. Mycol. 2014. 52. 264-269.
6. Velegraki A., Cafarchia C., Gaitanis G., Iatta R., Boekhout T. Malassezia infections in humans and animals: pathophysiology, detection, and treatment. PLoS Pathog. 2015. 11. e1004523.
7. Malassez L. Note sur le champignon du pityriasis simple. Arch. Physiol. 1874. 1. 451-459.
8. Sabouraud R. Maladies du cuir chevelu. II. Les maladies desquamatives. Masson & Cie, Paris, France, 1904. 
9. Castellani A., Chalmers A.J. Manual of tropical medicine, 2nd ed. Baillière, Tindal, and Cox, London, United Kingdom, 1913. 
10. Faergemann J. Pityrosporum infections. Cutaneous fungal infections. Igaku-Shoin, New York, 1992. 69-83.
11. Gaitanis G., Magiatis P., Hantschke M., Bassukas I.D., Velegraki A. The Malassezia genus in skin and systemic diseases. Clin. Microbiol. Rev. 2012 Jan. 25(1). 106-41. doi: 10.1128/CMR.00021-11. PMID: 22232373; PMCID: PMC3255962.
12. Nagata R., Nagano H., Ogishima D., Nakamura Y., Hiruma M., Sugita T. Transmission of the major skin microbiota, Malassezia, from mother to neonate. Pediatr. Int. 2012. 54. 350-355.
13. Glatz M., Bosshard P.P., Hoetzenecker W., Schmid-Grendelmeier P. The Role of Malassezia spp. in Atopic Dermatitis. J. Clin. Med. 2015 May 29. 4(6). 1217-28. doi: 10.3390/jcm4061217. PMID: 26239555; PMCID: PMC4484996.
14. Saunte D.M.L., Gaitanis G., Hay R.J. Malassezia-Associated Skin Diseases, the Use of Diagnostics and Treatment. Front Cell. Infect. Microbiol. 2020 Mar 20. 10. 112. doi: 10.3389/fcimb.2020.00112. PMID: 32266163; PMCID: PMC7098993.
15. Kolecka A., Khayhan K., Arabatzis M. et al. Efficient identification of Malassezia yeasts by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). Br. J. Dermatol. 2014. 170. 332-341.
16. Saaf A.M. et al. Global expression profiling in atopic eczema reveals reciprocal expression of inflammatory and lipid genes. PLoS One. 2008. 3. e4017.
17. Brodska P., Panzner P., Pizinger K., Schmid-Grendelmeier P. IgE-mediated sensitization to Malassezia in atopic dermatitis: More common in male patients and in head and neck type. Dermatitis. 2014. 25. 120-126. doi: 10.1097/DER.0000000000000040. 
18. Prohic A. Distribution of Malassezia species in seborrhoeic dermatitis: Correlation with patients’ cellular immune status. Mycoses. 2010. 53. 344-349. 
19. Gupta A.K. Molecular identification of Malassezia species by amplified fragment length polymorphism (AFLP) and sequence analyses of the internal transcribed spacer (ITS) and large subunit (LSU) regions of ribosomal DNA. J. Am. Acad. Dermatol. 2004. 50. 106.
20. Yim S.M., Kim J.Y., Ko J.H., Lee Y.W., Choe Y.B., Ahn K.J. Molecular analysis of Malassezia microflora on the skin of the patients with atopic dermatitis. Ann. Dermatol. 2010. 22. 41-47. doi: 10.5021/ad.2010.22.1.41. 
21. Sandstrom Falk M.H., Tengvall Linder M., Johansson C., Bartosik J., Back O., Sarnhult T., Wahlgren C.F., Scheynius A., Faergemann J. The prevalence of Malassezia yeasts in patients with atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis and healthy controls. Acta Derm. Venereol. 2005. 85. 17-23. doi: 10.1080/00015550410022276. 
22. Kaga M., Sugita T., Nishikawa A., Wada Y., Hiruma M., Ikeda S. Molecular analysis of the cutaneous Malassezia microbiota from the skin of patients with atopic dermatitis of different severities. Mycoses. 2011. 54. doi: 10.1111/j.1439-0507.2009.01821.x. 
23. Johansson C., Sandstrom M.H., Bartosik J., Sarnhult T., Christiansen J., Zargari A., Back O., Wahlgren C.F., Faergemann J., Scheynius A. et al. Atopy patch test reactions to Malassezia allergens differentiate subgroups of atopic dermatitis patients. Br. J. Dermatol. 2003. 148. 479-488. doi: 10.1046/j.1365-2133.2003.05093.x.
24. Scheynius A., Johansson C., Buentke E., Zargari A., Linder M.T. Atopic eczema/dermatitis syndrome and Malassezia. Int. Arch. Allergy Immunol. 2002. 127. 161-169. doi: 10.1159/000053860. 
25. Zargari A., Eshaghi H., Back O., Johansson S., Scheynius A. Serum IgE reactivity to Malassezia furfur extract and recombinant M. furfur allergens in patients with atopic dermatitis. Acta Derm. Venereol. 2001. 81. 418-422. doi: 10.1080/000155501317208363.
26. Johansson C., Eshaghi H., Linder M.T., Jakobson E., Scheynius A. Positive atopy patch test reaction to Malassezia furfur in atopic dermatitis correlates with a T helper 2-like peripheral blood mononuclear cells response. J. Investig. Dermatol. 2002. 118. 1044-1051. doi: 10.1046/j.1523-1747.2002.01758.x. 
27. Lange L., Alter N., Keller T., Rietschel E. Sensitization to Malassezia in infants and children with atopic dermatitis: Prevalence and clinical characteristics. Allergy. 2008. 63. 486-487. doi: 10.1111/j.1398-9995.2007.01623.x. 
28. Kekki O.M., Scheynius A., Poikonen S., Koskinen A., Kautiainen H., Turjanmaa K. Sensitization to Malassezia in children with atopic dermatitis combined with food allergy. Pediatr. Allergy Immunol. 2013. 24. 244-249. doi: 10.1111/pai.12057. 
29. Glatz M., Buchner M., von Bartenwerffer W., Schmid-Grendelmeier P., Worm M., Hedderich J., Folster-Holst R. Malassezia spp.-specific Immunoglobulin E Level is a Marker for Severity of Atopic Dermatitis in Adults. Acta Derm. Venereol. 2015. 95. 191-196. doi: 10.2340/00015555-1864. 
30. Sandstrom Falk M.H., Faergemann J. Atopic dermatitis in adults: Does it disappear with age? Acta Derm. Venereol. 2006. 86. 135-139. 
31. Ramirez de Knott H.M., McCormick T.S., Kalka K., Skandamis G., Ghannoum M.A., Schluchter M., Cooper K.D., Nedorost S.T. Cutaneous hypersensitivity to Malassezia sympodialis and dust mite in adult atopic dermatitis with a textile pattern. Contact Dermat. 2006. 54. 92-99.
32. Faergemann J. Atopic dermatitis and fungi. Clin. Microbiol. Rev. 2002. 15. 545-563. doi: 10.1128/CMR.15.4.545-563.2002.
33. Gupta A.K., Kohli Y., Summerbell R.C., Faergemann J. Quantitative culture of Malassezia species from different body sites of individuals with or without dermatoses. Med. Mycol. 2004. 39. 243-251. doi: 10.1080/714031025. 
34. Findley K., Oh J., Yang J. et al. Topographic diversity of fungal and bacterial communities in human skin. Nature. 2013. 498. 367-370.
35. Wu G., Zhao H., Li C. et al. Genus-wide comparative genomics of Malassezia delineates its phylogeny, physiology, and niche adaptation on human skin. PLoS Genet. 2015. 11. e1005614.
36. Akaza N., Akamatsu H., Sasaki Y. et al. Cutaneous Malassezia microbiota of healthy subjects differ by sex, body part and season. J. Dermatol. 2010. 37. 786-792.
37. Jo J.H., Deming C., Kennedy E.A. et al. Diverse human skin fungal communities in children converge in adulthood. J. Invest. Dermatol. 2016. 136. 2356-2363.
38. Akdis C.A., Akdis M., Bieber T., Bindslev-Jensen C., Boguniewicz M., Eigenmann P., Hamid Q., Kapp A., Leung D.Y., Lipozencic J. et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. Allergy. 2006. 61. 969-987. doi: 10.1111/j.1398-9995.2006.01153.x. 
39. Zhang E., Tanaka T., Tajima M., Tsuboi R., Kato H., Nishikawa A., Sugita T. Anti-Malassezia-Specific IgE Antibodies Production in Japanese Patients with Head and Neck Atopic Dermatitis: Relationship between the Level of Specific IgE Antibody and the Colonization Frequency of Cutaneous Malassezia Species and Clinical Severity. J. Allergy. 2011. 2011. doi: 10.1155/2011/645670. 
40. Selander C., Zargari A., Mollby R., Rasool O., Scheynius A. Higher pH level, corresponding to that on the skin of patients with atopic eczema, stimulates the release of Malassezia sympodialis allergens. Allergy. 2006. 61. 1002-1008. doi: 10.1111/j.1398-9995.2006.01108.x. 
41. Balaji H., Heratizadeh A., Wichmann K., Niebuhr M., Crameri R., Scheynius A., Werfel T. Malassezia sympodialis thioredoxin-specific T cells are highly cross-reactive to human thioredoxin in atopic dermatitis. J. Allergy Clin. Immunol. 2011. 128. doi: 10.1016/j.jaci.2011.02.043. 
42. Schmid-Grendelmeier P., Fluckiger S., Disch R., Trautmann A., Wuthrich B., Blaser K., Scheynius A., Crameri R. IgE-mediated and T cell-mediated autoimmunity against manganese superoxide dismutase in atopic dermatitis. J. Allergy Clin. Immunol. 2005. 115. 1068-1075. doi: 10.1016/j.jaci.2005.01.065.
43. Yamasaki S., Matsumoto M., Takeuchi O. et al. C-type lectin Mincle is an activating receptor for pathogenic fungus, Malassezia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009. 106(6). 1897-1902. doi: 10.1073/pnas.0805177106,164.
44. Hiragun T., Ishii K., Hiragun M., Suzuki H., Kan T., Mihara S., Yanase Y., Bartels J., Schröder J.M., Hide M. Fungal protein MGL_1304 in sweat is an allergen for atopic dermatitis patients. J. Allergy Clin. Immunol. 2013 Sep. 132(3). 608-615. e4. doi: 10.1016/j.jaci.2013.03.047. Epub 2013 May 29. PMID: 23726042.

Повернутися до номеру