Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №1, 2021

Back to issue

How epidemics were defeated by our ancestors

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті показано безкомпромісну боротьбу лікарів з інфекціями на зламі ХІХ–ХХ століть у Катеринославській губернії. Найпоширенішими епідеміями в той час були холера, віспа, дифтерія, чума, висипний та поворотний тифи тощо. Наведено статистичні дані про поширеність епідемій на Катеринославщині. Наведені методи боротьби з інфекційними захворюваннями.

The article presents an uncompromising struggle of doctors with infections at the turn of the 19–20th centuries in the Katerynoslav region. The major epidemics at that time were: cholera, smallpox, diphtheria, plague, spotted and relapsing fevers and so on. Statistic data are provided on the spread of epidemics in the Katerynoslav region. The methods of fighting infectious diseases have been described.


Keywords

епідемії; холерний бунт; лікарі-подвижники; Катеринославщина (Дніпропетровщина)

epidemic; cholera riot; doctors-associates; Katerynoslav (Dnipropetrovsk) region


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Чабан Н. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Событие. 2020, 10 июня. № 24(1241). С. 23. 
  2. Чабан Н. «Приняли вакцину и лежали в горячке...». Событие. 2020, 22 апреля. № 17(1234). С. 23. 
  3. Підмогильний В. В епідемічному бараці. Київ — Ляйпціг: Українська накладня, 1922.

Back to issue