Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №1, 2021

Повернутися до номеру

Пам’яті професора М.М. Коренєва

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор М.М. Коренєв пішов з життя 1 грудня 2020 року.
Весь професійний шлях професора М.М. Коренєва пов’язаний з Харківщиною. Віхи його біографії вміщуються в декілька рядків, але за ними — невтомна праця, енергія думки, натхнення. Народився 8 серпня 1931 року в с. Берека Олексіївського району Харківської області. У 1950 р. закінчив Харківську фельдшерську школу Південної залізниці, у 1956 р. — Харківський медичний інститут, педіатричний факультет, у 1958 р. — клінічну ординатуру з педіатрії при Харківському медичному інституті. У 1963 р. М.М. Коренєву присуджений вчений ступінь кандидата, у 1981 р. — доктора медичних наук. Затверджений у вченому званні доцента у 1966 р., професора за фахом «педіатрія» — у 1991 р., мав вищу кваліфікаційну категорію лікаря-педіатра. З 1958 р. по 1973 р. М.М. Коренєв працював у Харківському медичному інституті, де пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри педіатрії. Його Учителем і Наставником був видатний вчений у галузі української педіатрії — академік В.А. Білоусов. 
Талант організатора, високий професіоналізм, надзвичайна працездатність обумовили великий авторитет професора М.М. Коренєва за межами інституту. Він був головою проблемної комісії «Охорона здоров’я дітей шкільного віку та підлітків» МОЗ і НАМН України, членом спеціалізованих вчених рад і редколегій багатьох медичних журналів, віце-президентом Харківської асоціації педіатрів, членом правління Харківського медичного товариства, головою Харківського обласного відділення Українського дитячого фонду.
Понад 40 років професор М.М. Коренєв працював в Інституті охорони здоров’я дітей і підлітків, який очолив у 1986 р. Під його керівництвом інститут став провідною в галузі та відомою в Україні й за її межами науково-дослідною і лікувально-консультативною установою. 
Головними підсумками 60-річної наукової діяльності професора М.М. Коренєва стало створення наукової школи «Артеріальна гіпертензія та провісники атеросклерозу в дітей і підлітків», визначення впливу на формування здоров’я дітей і підлітків України наслідків аварії на ЧАЕС (понад 20-річні фундаментальні дослідження), розв’язання медико-соціальних проблем уразливих верств дитячого населення (дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування), а останніми роками — і дітей, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України, удосконалення організації медичного забезпечення підростаючого покоління України в умовах реформування медичної галузі, організації відпочинку дітей з різними рівнями здоров’я, медичної допомоги на засадах сімейної медицини в сільській місцевості, лікувально-оздоровчих заходів для підлітків до- і призовного віку, технології передачі й використання об’єктів інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків. 
М.М. Коренєв багато зробив для започаткування розвитку в Україні системи раннього втручання.
Микола Михайлович був талановитим клініцистом, лікарем вищої кваліфікації з величезним досвідом лікувальної роботи. Високий професійний рівень клінічних обходів, консультування дітей з тяжкою соматичною патологією, науково-практичні конференції, лекції з багатьох розділів педіатрії, відданість своїй професії були академічною школою для молодих фахівців інституту та студентів кафедри педіатрії. За 60 років лікарської і педагогічної діяльності професором підготовлено сотні педіатрів, яки працюють у різних куточках України.
Вагомий внесок зроблено професором М.М. Коренєвим у підготовку кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом було завершено й захищено 3 докторські та 17 кандидатських дисертацій.
Відзначаючись високою відповідальністю, принциповістю, виключною чесністю, порядністю, скромністю, вимогливістю й добротою, Микола Михайлович створив згуртований колектив однодумців — науковців, лікарів, педагогів.
Інститут став клінічною базою цілої низки кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти й факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Професор М.М. Коренєв брав активну участь у наукових симпозіумах, з’їздах, конференціях різного рівня. У науковому доробку М.М. Коренєва понад 350 друкованих робіт, серед них 12 монографій і посібників, 10 патентів.
За видатні заслуги в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків М.М. Коренєв був двічі нагороджений орденом «Знак пошани», знаком «Відмінник охорони здоров’я», удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджений срібною медаллю за кращий інноваційний проєкт у галузі медицини Східного регіону України, цінним подарунком Верховної Ради України, нагрудним знаком «За сумлінну працю», його роботу неодноразово було відзначено грамотами органів державної влади: Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України, Харківської обласної і міської ради.
М.М. Коренєв прожив яскраве життя, і в пам’яті всіх, хто його знав, він залишиться як цілеспрямована, наполеглива, ініціативна, відповідальна, принципова й щира людина. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, друзів, колег, пацієнтів і всіх, хто спілкувався з ним. 
 
Редакційна колегія і колектив редакції 
журналу «Здоров’я дитини» висловлюють
співчуття колегам і рідним М.М. Коренєва


Повернутися до номеру