Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 8, №3, 2020

Повернутися до номеру

Вітаємо Рімму Леонідівну Скрипник!

Рімма Леонідівна Скрипник закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1984 році з відзнакою та в 1984–1986 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1986 році за конкурсом Рімма Леонідівна була зарахована в аспірантуру кафедри очних хвороб Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1989 року працювала асистентом кафедри очних хвороб, а з 1999 року — доцентом кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 1990 році Р.Л. Скрипник захистила кандидатську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова на тему «Особенности диагностики, лечения и прогнозирования травм зрительного нерва». У 2005 році Рімма Леонідівна захистила докторську дисертацію в Одеському НДІ очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова на тему «Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування)». З 2006 року — професор кафедри очних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця. Вона також є проректором із науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції. 
Основні напрямки науково-практичної роботи Рімми Леонідівни присвячені діабетичним ураженням органа зору при цукровому діабеті, хірургічному лікуванню ускладнених катаракт при цукровому діабеті. На основі проведеного комплексного міждисциплінарного обстеження були виявлені основні патогенетичні механізми пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті, встановлені форми оптичних нейропатій та їх клінічні особливості, запропоновано клінічну класифікацію пошкоджень зорового нерва. Ріммою Леонідівною Скрипник розроблені та впроваджені алгоритми діагностики, що дає можливість раннього виявлення та призначення патогенетично спрямованого лікування, новітні методи діагностики (комп’ютерне визначення центрального поля зору, оптична когерентна томографія сітківки, рання діагностика глаукоми та захворювань зорового нерва), нові методи лікування захворювань сітківки.
Професор Рімма Леонідівна Скрипник є автором 257 наукових праць, із них 3 монографії, 6 підручників. За ії редакцією видані національні підручники «Офтальмологія» українською та російською мовами. Вона є співавтором підручника «Ophthalmology», спів–автором програм навчальної дисципліни «Офтальмологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «медична психологія», автором 26 раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Індекс Хірша Р.Л. Скрипник — 6. Під ії керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації та 2 магістерські роботи, виконується 1 кандидатська дисертація.
Рімма Леонідівна — головний редактор міжнародного журналу «Офтальмология. Восточная Европа», член редколегії «Офтальмологічного журналу» та «Галицького лікарського вісника», експерт з офтальмології МОЗ України, член Асоціації офтальмологів України, Black Sea Ophthalmological Society, член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів. Нагороджена премією Національної академії наук України для молодих учених за монографію «Травмы зрительного нерва» (1996 р.), почесними грамотами МОЗ України, КМДА. 
Редакційна рада, редакційний колектив журналу «Архів офтальмології України»,
колеги та учні вітають доктора медичних наук, професора Рімму Леонідівну Скрипник
з ювілеєм та бажають міцного здоров’я, подальших професійних успіхів і добрих учнів! 


Повернутися до номеру