Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 15, №7, 2020

Повернутися до номеру

Вітаємо Миколу Леонідовича Аряєва з ювілеєм!

Двадцять шостого листопада 2020 року виповнилося 70 років відомому вченому, члену-кореспонденту Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, завідувачу кафедри педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету, професору Миколі Леонідовичу Аряєву. 
Микола Леонідович Аряєв закінчив із відзнакою Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1973 році. З 1973 по 1976 рік працював науковим співробітником лабораторії клінічної фармакології Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова. Почав працювати в Одеському медичному інституті ім. М.І. Пирогова у 1976 році, де пройшов путь від асистента до професора. З 1997 року й до сьогодні очолює кафедру педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету, яка увійшла до Міжнародної асоціації педіатричних кафедр світу та за дорученням МОЗ України була багато років опорною з викладання педіатрії англійською мовою, а також біоетики і біобезпеки.
Галузі наукових інтересів Миколи Леонідовича різноманітні і включають актуальні питання педіатрії, неонатології, перинатології, медичної генетики, ендокринології, біоетики, біопсихосоціальної педіатрії. Міжнародне визнання отримали роботи з профілактики трансмісії ВІЛ від матері до дитини, мультидисциплінарного ведення ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей (конкурсне фінансування МОЗ України, проєкти UNICEF, MSF, Tacis LIEN, USAID, AIHA). М.Л. Аряєв — автор перинатального застосування анти-Rh-D-імуноглобуліну з урахуванням об’єму фетоматеринської трансфузії (конкурсне фінансування МОЗ і ДКНТ України), методів профілактики та терапії внутрішньошлуночкових крововиливів, гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи в новонароджених дітей, затримки внутрішньоутробного розвитку плода за допомогою біологічно активних та метаболічних препаратів. Він засновник нового наукового напрямку — педіатричної клінічної мембранології. Праці з вивчення молекулярно-біохімічних механізмів мембранопатологічних процесів у пульмонології дитячого віку є основоположними в педіатричній клінічній мембранології та фармакології метаболічних і мембранопротекторних препаратів.
Результати першорядного значення досягнуті в галузі біопсихосоціальної педіатрії. У наукових дослідженнях на моделі ВІЛ-інфекції (конкурсне фінансування МОЗ України) ідентифіковані біоетичні проблеми хронічно хворих дітей. Науково обґрунтована стратегія інтегрованого ведення дітей зі спадковими хворобами обміну речовин — муковісцидозом, дефіцитом альфа-1-антитрипсину, гіперамоніємією (проєкти Tacis LIEN). Розроблені концепції профілактики синдрому раптової смерті в дітей (проєкти ECAS, ICCPS), протидії жорстокому поводженню з дитиною (проєкт Carint), психологічної підтримки дітей у кризових станах (проєкти «Відродження», IOS). Як координатор українсько-американського проєкту AIHA та шести українсько-нідерландських проєктів Matra, сприяв розробці регіональної моделі первинної медико-санітарної допомоги дітям. 
М.Л. Аряєв — член науково-методичної підкомісії з вищої освіти МОН України, із 1994 по 2017 рік — проректор із науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету, консультант багатопрофільної обласної педіатричної клініки, регіонального центру з навчання первинній реанімації новонароджених, автор глав навчального посібника «Медицина дитинства» (2000), посібника «Дитячі хвороби» (2001), монографій «Основи інфузійної терапії дітей раннього віку» (1990), «ВІЛ-інфекція і СНІД» (2004), «Діагностика та лікування гемолітичної хвороби плода та новонародженого» (2005), «Принципи діагностики та лікування ЗВУР та гіпотрофії» (2005), «Дитяча пульмонологія» (2005), національних підручників «Неонатологія» (2013), «Біоетика та біобезпека» (2013), підручників «Перинатологія» (2000), «Неонатологія» (2003, 2006), першого в Україні підручника «Біоетика» українською, російською та англійською мовами (2005, 2006, 2008), практичного порадника «Біобезпека» (2018), «Дитяча гінекологія» (2013), навчального посібника «Педіатрія» у трьох томах (2014, 2017), співавтор підручника у трьох томах «Неонатологія» (2020), низки монографій англійською мовою («The perinatal risk factors of SIDS», 2002; «Mother and Child Health Care», 2006) та ін.
Загальна кількість наукових праць Миколи Леонідовича — понад 600, із них 24 — монографії, 36 — підручники, навчальні посібники, понад 50 зарубіжних публікацій у виданнях, що цитуються та індексуються в Scopus, Index Medicus, Current Contents-Life Sciences, Science Citation Index, PubMed/Medline, Embase, RefSeek, Hamdard University, EBSCO A-Z, Google Scholar, PubMed Central, DOAJ, Summon by Proquest, ESCI, IFIS, OCLC, ProQuest/ExLibris, TDNet, Yewno, Index Copernicus, BASE, Cite Factor, World Cat (журнали Acta Paediatrica, Pediatrics, Perinatology, European Journal of Pediatrics, Prenatal and Neonatal Medicine, Pediatric Research, Journal of Pediatrics and Mother Care, Early Human Development, Ginekologia Polska, Medical Research Archives, Journal of Education, Health and Sport). М.Л. Аряєв — автор типових навчальних програм МОЗ України з педіатрії, біоетики та біобезпеки. 
Микола Леонідович — координатор та керівник більше ніж 20 конкурсних вітчизняних та міжнародних дослідницьких програм та грантів МОЗ, ДКНТ України, «Відродження», Matra, Tacis LIEN, AIHA, IOS, UNICEF, WHO, MSF, ECAS, ICCPS та ін. Неодноразово презентував усні та стендові доповіді на міжнародних конгресах із педіатрії та неонатології, у тому числі як запрошений доповідач і доповідач із програмною доповіддю.
М.Л. Аряєв створив провідну школу педіатрів та неонатологів, підготував 2 докторів медичних наук, 25 кандидатів медичних наук. Він очолює Одеську асоціацію лікарів-педіатрів та неонатологів, член правління Української асоціації неонатологів, президії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація дослідників України». Визнаний лікар-педіатр та неонатолог, неперевершений лектор, Микола Леонідович усе життя працює на ниві освіти, щиро передає свої знання молодому поколінню, лікарям. Його виступи на клінічних, патологоанатомічних конференціях, конгресах, з’їздах — перлини в нитці навчання спеціалістів. Ерудиція Миколи Леонідовича безмежна, він не тільки глибоко розбирається в питаннях педіатрії та неонатології, вільно володіє англійською мовою, але і легко цитує класиків літератури — поетів та прозаїків. 
Вдячний учень, М.Л. Аряєв організував і підтримує проведення щорічної науково-практичної конференції «Новітні технології в педіатричної науці, практиці та освіті», присвяченої пам’яті його вчителя — видатного педіатра, академіка АМН України Б.Я. Резника.
Микола Леонідович Аряєв — голова профільної робочої групи з розробки розділу 14 «Неонатологія. Лікарські засоби» Державного формуляра лікарських засобів, науковий консультант консультативно-експертної комісії «Неонатологія. Лікарські засоби» Державного експертного центру МОЗ України, член редакційних рад та колегій багатьох медичних наукових журналів. Тривалий час він працював експертом ВАК, виконував обов’язки члена Центральної виборчої комісії Верховної Ради України.
М.Л. Аряєв — дійсний член Польської медичної академії, Міжнародної медичної академії ім. А. Швейцера (Польща), Ради Європейського Союзу психосоматичної медицини (Швейцарія), Академії наук вищої школи України, лауреат рейтингової премії Уряду України та Інституту відкритого суспільства (США) за програмою «Вчені та викладачі (Соросовський професор)», лауреат премії Міжнародного фонду ім. О.М. Косигіна (Росія). Ювіляр нагороджений Олімпійською медаллю Гіппократа (Греція), Золотою медаллю Польської медичної академії, медаллю Міжнародної медичної академії ім. А. Швейцера (Польща), медаллю ім. В.В. Підвисоцького, Орденом Української православної церкви Агапіта Печерського II ступеня, прославою Ордена святого Пантелеймона, трьома почесними грамотами МОЗ України. Удостоєний звання «Відмінник охорони здоров’я».
Колектив Одеського національного медичного університету, кафедри педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету, Одеська асоціація лікарів-педіатрів та неонатологів, колеги та вдячні учні, пацієнти щиро вітають Вас, Миколо Леонідовичу, із ювілеєм! Від усієї душі бажають Вам міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги, багато років плідної сумлінної праці на благо медичної науки і практичної медицини, нових звершень і перемог, достойних нащадків!
Співробітники кафедри педіатрії № 1
Одеського національного
медичного університету,
редакція журналу «Здоров’я дитини»


Повернутися до номеру