Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 15, №6, 2020

Back to issue

The XXII Sidelnykov Readings took place

ХХІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 16–17 вересня 2020 року. З урахуванням сучасних викликів коронавірусної інфекції, з відповідальною турботою про безпеку кожного з учасників уперше за більше ніж двадцятирічну історію читань цьогорічна конференція була проведена у форматі онлайн. 
Цьогорічна конференція в дистанційному форматі навчання зібрала понад 1000 дитячих і сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян і науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри провідних закладів вищої освіти МОЗ України та академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» та ін. 
Протягом 4 пленарних засідань була заслухана 71 усна наукова доповідь. Були обговорені: питання клінічного перебігу, лікування й профілактики COVID-19 у дітей; стан здоров’я дітей в Україні та сучасні виклики, що постають перед медициною дитинства; вакцинопрофілактика як першочергове завдання педіатра й сімейного лікаря; проблемно-орієнтований підхід у педіатрії: міждисциплінарна інтеграція; доказова медицина при наданні медичної допомоги дітям різного віку; роль клінічної генетики в педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей: сучасні рекомендації; діагностика й лікування захворювань органів травлення в дітей; превентивні й терапевтичні стратегії в сучасній алергології дитячого віку; амбулаторні й стаціонарні аспекти антимікробної терапії в дітей; практичні шляхи стримування росту антибіотикорезистентності; фітотерапія (у фокусі уваги — доказовість та міжнародний досвід); запобігання поліпрагмазії при наданні медичної допомоги дітям; міждисциплінарні аспекти дитячої неврології тощо. Крім того, була подана низка стендових презентацій від численних авторських колективів. Доповідачі дали відповіді на понад 200 запитань лікарів — учасників конференції.
У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти» з проведенням круглого столу з актуальних питань викладання педіатрії.
Учасники конференції особливо відзначили сьогоденні труднощі надання медичної допомоги, пов’язані з пандемією COVID-19, та особливості до- і післядипломної освіти лікарів в цих умовах; погіршення стану здоров’я дитячого населення країни та зменшення народжуваності; вкрай недостатні обсяги охоплення вакцинопрофілактикою; недостатні обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (148 осіб), що не відповідають потребам галузі; суттєвий кадровий дефіцит у галузі.
Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають за необхідне звернутись до всіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів і пропозицій: 
— Упровадити тимчасові стандарти надання медичної допомоги дітям в умовах пандемії COVID-19, забезпечивши нормативно-правову базу дистанційного консультування.
— Створити та впровадити національні стандарти надання медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках і відомостях доказової медицини, надавши наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики й лікування захворювань дитячого віку.
— Посилити заходи щодо вакцинації населення із визначенням питань забезпечення й реалізації програми імунопрофілактики як пріоритетної.
— Відновити систему невідкладної педіатричної допомоги.
— Надати наукове обґрунтування впровадженню ефективних стратегій стримування розвитку антибіотикорезистентності. 
— Збільшити державне замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ і МОН України зі встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше ніж 500 місць передбачити для вступників із сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
— Звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 130 балів.
— Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів і безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням сучасних викликів пандемії COVID-19, національних традицій і міжнародного досвіду із забезпеченням належних соціальних гарантій усім учасникам освітнього процесу — як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти.
— Зосередити увагу на створенні якісного контенту онлайн навчальних матеріалів, посібників з педіатрії, що ґрунтується на досвіді кращих міжнародних практик для до-, післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря.
 
Оргкомітет конференції


Back to issue