Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 8, №1, 2020

Повернутися до номеру

До ювілею професора Йосипа Романовича Салдана

3 лютого 2020 року виповнилося 80 років з дня народження видатного вченого-офтальмолога, доктора медичних наук, професора Йосипа Романовича Салдана.
Йосип Романович Салдан з 1988 р. завідувач кафедри, а з 2016 р. професор кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. М.І. Пирогова. До обрання на цю посаду в період 1962–1965 рр., після закінчення Чернівецького медичного інституту, працював в Миколаївській районній лікарні. У період 1965–1967 рр. навчався в клінічній ординатурі, а в 1967–1969 рр. — в аспірантурі в Одеському НДІ ім. акад. В.П. Філатова. Після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностична цінність флюоресцентної ангіографії та офтальмоскопії при запальних і дегенеративних захворюваннях судинної і сітчастої оболонок ока» (1970 р.). Після захисту дисертації продовжував працювати в Одеському НДІ на посаді молодшого, а з 1978 р. — старшого наукового співробітника. В 1972–1975 рр. був у відрядженні в Республіці Афганістан, де працював офтальмологом-консультантом у лікарні державних службовців (м. Кабул). 
В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості початкових стадій простої і проліферативної діабетичної ретинопатії та диференційний підхід до їх лікування». На кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова під керівництвом професора Й.Р. Салдана підготовлено більше 46 клінічних ординаторів, 345 лікарів-інтернів, 8 магістрів, 9 кандидатів медичних наук.
Коло наукових інтересів — судинна патологія очей різного генезу, патогенез, особливості клінічного перебігу та лікування глаукоми, вікові та дегенеративні захворювання очей. Професор Й.Р. Салдан уперше у Вінницькій області впровадив в клінічну практику імплантацію інтраокулярних лінз.
Професор Й.Р. Салдан входить до складу редакційної ради 4 українських фахових медичних журналів; неодноразово виступав з доповідями на міжнародних наукових конференціях; автор 25 раціоналізаторських пропозицій, автор і співавтор 38 авторських свідоцтв і патентів, за винахідницьку діяльність нагороджений Дипломом ІІ ступеня виставки досягнень народного господарства України (1989 р.).
Ґрунтуючись на результатах інноваційної дисертаційної роботи, вперше було впроваджено метод флюоресцентної ангіографії (ФА) в клінічну практику в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу (Казахстані, Росії, Молдові). Й.Р. Салдан вперше впровадив в клінічну практику вітчизняний хроматографічно чистий флюоресцеїн натрію, технологія виробництва якого розроблена на замовлення автора на Березніківському хімічному комбінаті. Розроблений і впроваджений в офтальмологічну практику метод ФА розширив уявлення про патогенез низки офтальмологічних патологій. Ця методика вперше дала можливість точно діагностувати стан прохідності судин сітківки, проникність їх стінок, визначати в них швидкість кровотоку, а також стан мембрани Бруха. Завдяки використанню ФА значно підвищилась ефективність діагностики та результати лазерної і фотокоагуляційної терапії новоутворень і судинних захворювань (діабетичної ретинопатії, непрохідності судин сітківки) органа зору. Автором вперше розроблені критерії стадійності запального процесу на дні ока на основі експериментальних і клінічних порівняльних досліджень: офтальмоскопії, ФА і гістоморфології.
У докторській дисертації Й.Р. Салдан вперше розкрив особливості патогенезу проліферативної стадії діабетичної ретинопатії (ДР). В роботі розкрито роль імунних факторів в розвитку проліферативної ДР. Імунолюмінесцентним методом доказано відкладання в судинах хворих на ДР імуноглобулінів G. Розроблені схеми патогенетичного медикаментозного та лазерного лікування різних форм ДР, схема патологічних змін макули хворих на цукровий діабет. Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику лікувальних установ України та за кордоном, видано три методичні рекомендації, дві монографії.
Наукову та педагогічну діяльність Й.Р. Салдан поєднує з активною життєвою позицією, бере участь у громадському житті Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Вінницької області. Є головою Обласного товариства офтальмологів Вінницької області, ветераном праці та відмінником охорони здоров’я СРСР. Й.Р. Салдан постійно бере участь у з’їздах, конгресах, конференціях в Україні та за кордоном. Професора Й.Р. Салдана нагороджено почесними грамотами університету та Республіканського товариства офтальмологів. 
Захоплення професора Й.Р. Салдана: подорожі (відвідав майже всі країни Європи, Японію, США), гра в шахи, фотографія, вивчення іноземних мов (володіє англійською, німецькою, польською і персидською мовами).
Колектив кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова
та Обласне товариство офтальмологів Вінницької області
бажає ювіляру подальших творчих досягнень,
міцного здоров’я та довголіття. 


Повернутися до номеру