Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 53, №3, 2019

Back to issue

В’ячеслав Миколайович Чернобровий (27.06.1943–24.08.2019)

24 серпня 2019 року на 77–му році життя внаслідок тяжкої хвороби відійшов у вічність видатний вітчизняний гастроентеролог, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, голова ревізійної комісії ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», голова Асоціації лікарів загальної практики — сімейної медицини Вінницької області й Вінницького осередку ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», доктор медичних наук, професор В’ячеслав Миколайович Чернобровий.

Народився В’ячеслав Миколайович 27 червня 1943 р. у с. Нестерівці Дунаєвецького р–ну Хмельницької обл. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи № 2 у м. Старокостянтинові Хмельницької обл. (1960 р.) він вступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який закінчив із відзнакою у 1966 р.

З 1966 по 1967 р. працював на посаді лікаря–ординатора кардіоревматологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

З 1967 по 1970 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб і факультетської терапії Чернівецького медичного інституту. У 1970 р. В.М. Чорнобровий успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Радіотелеметричні показники функціонального стану шлунка у хворих на виразкову хворобу та хронічний гастрит».

Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри факультетської терапії Чернівецького медичного інституту (1970–1979). Із 1979 року його професійна діяльність пов’язана з Вінницьким медичним інститутом ім. М.І. Пирогова, де він працював на посадах асистента кафедри терапії факультету післядипломної освіти (1979–1980), доцента (1980–1989) і професора (1990–1994) кафедри госпітальної терапії.

У 1989 р. — захист докторської дисертації на тему «Шляхи покращення діагностики та лікування виразкової хвороби та хронічного гастриту».

У 1994 р. організував кафедру поліклінічної терапії і впродовж 25 років беззмінно завідував нею (з 2008 р. — кафедра внутрішньої та сімейної медицини).

Професор В.М. Чорнобровий очолював методичну раду з післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, був членом спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського із захисту докторських дисертацій зі спеціальності «внутрішні хвороби» і науковим керівником клініко–діагностичної гастроентерологічної лабораторії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Професор В.М. Чорнобровий — член редакційної ради журналів «Сучасна гастроентерологія», «Сімейна медицина».

Професор В.М. Чернобровий є автором оригінального методу езофагогастро–рН–моніторингу. На основі створених професором В.М. Чернобровим оригінальної техніки й методик для езофагогастро–рН–моніторингу, як результат наукових досліджень керованого ним медико–інженерного колективу, в Україні було започатковано й упроваджено комп’ютерний езофагогастро–рН–моніторинг за допомогою ацидогастрографів «АГ» та імпеданс–рН–моніторинг.

В’ячеслав Миколайович доклав надзвичайно багато зусиль для становлення й розвитку гастроентерології в Україні. Його роботи з проблеми діагностики й лікування кислотозалежних захворювань відомі далеко за її межами.

Професор В.М. Чернобровий плідно розвивав вітчизняну гастроентерологію з багатьма своїми колегами й учнями. Під його керівництвом захищено 2 докторських і 9 кандидатських дисертаційних робіт. Ним було опубліковано понад 420 друкованих робіт і отримано 9 авторських свідоцтв і деклараційних патентів України.

Від імені членів ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», президії та правління з глибокою скорботою висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного, всім, хто знав В’ячеслава Миколайовича і вчився в нього.

Вічна пам’ять про видатного науковця, лікаря, вчителя та колегу, високоінтелігентну Людину назавжди залишиться в наших серцях.

Президія і члени правління

ГО «Українська гастроентерологічна асоціація»

 


Back to issue