Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018

Back to issue

Пам’яті професора Юрія Івановича Решетілова

14 червня 2018 р. пішов з життя завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини та гастроентерології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор Юрій Іванович Решетілов.
Юрій Іванович Решетілов народився 16 березня 1953 року у с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. Після закінчення з відзнакою Харківського державного медичного інституту у 1976 році та первинної спеціалізації в інтернатурі на кафедрі терапії Харківського державного медичного інституту працював на посаді головного лікаря Должанської дільничної лікарні Ізюмського району Харківської області (1977–1980 рр.).
З 1980 р. почалася трудова діяльність Ю.І. Решетілова в Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (до 2003 р. — Запорізький державний інститут удосконалення лікарів), де він пройшов шлях від клінічного ординатора, старшого лаборанта, асистента до завідувача кафедри гастроентерології (з 2013 р. — кафедра загальної практики — сімейної медицини та гастроентерології). За 25 років керівництва кафедрою професор Ю.І. Решетілов перетворив її в потужний науково-практичний центр спеціалізованої медичної допомоги гастроентерологічним хворим, створив власну школу науковців та практичних лікарів-гастроентерологів. За ініціативою професора Ю.І. Решетілова на базі клініки був організований Запорізький міський гастроентерологічний центр, діяльність якого була спрямована на науково-практичну інтеграцію терапевтів, гастроентерологів і хірургів. Впровадження сучасних лікувально-діагностичних технологій дозволило добитися суттєвого зниження кількості ургентних операційних втручань з гастроентерологічних причин, збереження працездатності та покращення якості життя пацієнтів.
Серед найбільш значних наукових робіт професора Ю.І. Решетілова слід визначити розробку міждисциплінарного наукового напрямку з дослідження фізіології, патофізіології та можливостей диференційної фармакологічної корекції моторних порушень на підставі інтегральної оцінки функціонального стану органів травної системи. Іншим напрямком є наукове обґрунтування патогенетичної терапії захворювань органів травлення, асоційованих з хелікобактеріозом та хронічною специфічною інфекцією. В останні роки на підставі наукових розробок професора Ю.І. Решетілова отримані суттєві результати щодо медико-практичної та наукової значущості впровадження неінвазивних лікувально-діагностичних гастроентерологічних технологій. Завдяки розробкам професора Ю.І. Решетілова в практичну діяльність впроваджені комп’ютерна поліметрія органів травлення, моніторинг рН і моторики, комп’ютерна УЗ-діагностика з фазовим моніторингом печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, індивідуальне тестування лікарських засобів, неінвазивна аероіонна діагностика патології органів травлення. За технологічними рішеннями, інформативністю, позитивним економічним ефектом розробки професора Ю.І. Решетілова мають високе медико-практичне значення. Серед досягнень останніх років слід визначити удосконалення технологій неінвазивного скринінгу внутрішніх хвороб для лікарів загальної практики — сімейної медицини у первинній ланці медико-санітарної допомоги.
Професор Ю.І. Решетілов — автор 475 наукових праць з актуальних питань сучасної гастроентерології та проблем вищої медичної школи.
Окрім ділових і професійних якостей, Юрія Івановича виділяли суто людські риси. Його душевне тепло, людяність, доброта, висока порядність та інтелігентність надовго залишаться в пам’яті колег і друзів.
Медична і наукова спільнота глибоко сумує через непоправну втрату нашого дорогого колеги.
Світлій людині
Юрію Івановичу Решетілову — світла пам’ять.


Back to issue