Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 13, №5, 2018

Повернутися до номеру

Євген Іванович Нагорний

На 74-му році життя після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя вчитель, колега, людина, спеціаліст, дитячий хірург Євген Іванович Нагорний… 
Євген Іванович народився 26 квітня 1945 року. Дитинство і шкільні роки пройшли у Дніпропетровську. Після закінчення школи вступив до медичного інституту. В 1969 році випускник медичного інституту був направлений на роботу дитячим хірургом у міську клінічну лікарню імені проф. М.Ф. Руднєва. В 1972–1973 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії, ортопедії та травматології. 
В 1975–1977 рр. виконував обов’язки завідувача Бабушкінського відділу охорони здоров’я міста Дніпропетровська. Показав себе талановитим організатором, і Бабушкінський відділ охорони здоров’я під керівництвом Євгена Івановича став кращим у місті. 
В 1978 році був обраний асистентом кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології Дніпропетровського медичного інституту. В 1985 році Євген Іванович захистив кандидатську дисертацію, яка була результатом його плідної роботи хірургом дитячої лікарні. В 1990 році обраний доцентом кафедри і протягом більше ніж двадцяти років був беззмінним завідувачем учбової роботи на кафедрі, відповідав за лікувальну роботу ІІ медичного факультету. Брав активну участь у суспільній роботі академії та обласної дитячої лікарні. 
Є.І. Нагорний був висококваліфікованим викладачем. Проводив практичні заняття, читав лекції студентам, інтернам і лікарям, постійно підвищував свою майстерність на курсах підвищення кваліфікації. Під керівництвом доцента Є.І. Нагорного навчалося багато поколінь педіатрів, дитячих хірургів, хірургів-травматологів. Завдяки навчанню у такого висококваліфікованого спеціаліста студенти мали можливість познайомитися з такою складною, цікавою спеціальністю, як дитячий хірург, і у подальшому обрати цю професію. Дитячі хірурги, які навчалися під керівництвом Євгена Івановича, працюють у різних куточках України та далеко за її межами. 
Протягом свого життя доцент Є.І. Нагорний активно займався науково-дослідницькою діяльністю. Він автор понад 150 наукових статей, базового підручника «Дитяча хірургія» для медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації та методичних посібників для студентів, лікарів-інтернів, дитячих хірургів. Його наукові розробки до цього часу актуальні, і лікарі користуються ними у своїй діяльності.
Є.І. Нагорний — дитячий хірург вищої кваліфікаційної категорії, виконував великий обсяг лікувальної роботи на кафедрі, проводив консультативно-діагностичну роботу на базах кафедри в обласній дитячій клінічній лікарні та міській клінічній лікарні імені проф. М.Ф. Руднєва.
Дуже багато сил, енергії та часу Євген Іванович віддавав своїм маленьким пацієнтам, які любили його і завжди чекали. Доброта, людяність, готовність завжди зробити все можливе для хворої дитини і її батьків відрізняли цього чудового, справжнього дитячого лікаря…
Євген Іванович Нагорний був принциповим, сумлінним, ініціативним співробітником, користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег, хворих і лікарів-інтернів. Його трудова діяльність неодноразово відмічалася керівництвом медичної академії. Постійна праця над підвищенням свого професійного рівня, клінічного мислення, широка ерудиція, доброзичливість завжди відрізняли Євгена Івановича. Його улюбленими супутниками були книги медичного, історичного профілю та художня література. 
Світла пам’ять про Євгена Івановича Нагорного — прекрасну людину, вченого, клініциста, організатора і висококваліфікованого педагога — збережеться у наших серцях…
Колектив кафедри дитячої хірургії, 
ортопедії та травматології 
Дніпропетровської медичної академії, 
редакційна колегія та редакційна рада 
журналу «Здоров’я дитини»


Повернутися до номеру