Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017

Back to issue

Шановні читачі!

Шановні читачі!
Це число журналу присвячене дефіциту й недостатності вітаміну D, актуальній проблемі сучасності, про що свідчать зростання кількості наукових публікацій, численні конференції, конгреси, симпозіуми, школи, які збирають спеціалістів різного профілю, у тому числі педіатрів, ендокринологів, нефрологів, геронтологів, кардіологів, ревматологів, ортопедів, травматологів, алергологів, неврологів, онкологів, стоматологів, імунологів, генетиків, біологів, біохіміків, епідеміологів, фармакологів та інших. 
У 2011 році в журналі «The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism» опубліковані рекомендації «Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline». У 2013 році відбулася перша конференція EVIDAS (Європейської асоціації з вивчення вітаміну D). Комітет експертів підготував «Рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн Центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику». У 2014 році було створено український підрозділ EVIDAS, який об’єднує провідних спеціалістів України, організовує та проводить науково-практичні конференції, школи, курси «Дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці». На III конференції EVIDAS уперше проведений сателітний симпозіум вчених однієї держави — України. У цьому числі журналу ви знайдете репортаж про зазначену подію та статті учасників українського симпозіуму. 
Чекаємо на ваші відгуки. Бажаємо здоров’я, щастя та добра.
Dear readers!
The present issue is devoted to the burning issue of Vitamin D deficiency and insufficiency, which is undoubtedly one of the most avidly discussed topics in the scholarly publications, at the conferences, congresses, workshops, within the framework of training courses attended by numerous medical specialists, among them pediatricians, endocrinologists, nephrologists, gerontologists, cardiologists, rheumatologists, orthopedists, traumatologists, allergologists, neurologists, oncologists, dentists, immunologists, geneticists, biologists, biochemists, epidemiologists, pharmacologists, to name but a few. 
In 2011, “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” published its “Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline”. The year of 2013 witnessed the first European Vitamin D Association (EVIDAS)’s conference whose expert committee drew up a list of “Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe — recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency”. EVIDAS division was created in Ukraine in 2014, joining the leading Ukrainian experts in the matter, organizing and holding scientific and practical conferences and training courses “Vitamin D deficiency and insufficiency in the clinical practice”. The third EVIDAS conference coincided with the first satellite symposium of the Ukrainian national experts. This issue features a report on the event as well as its proceedings (articles and presentations by the participants). 
We’re eagerly awaiting your comments and evaluations. In the meantime, stay healthy, wealthy and wise!


Back to issue