Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 12, №2.1, 2017

Back to issue

Шановні читачі, колеги!

Протягом останніх десятиріч відзначається загальносвітова тенденція до зростання захворюваності як на функціональні, так і на органічні хвороби шлунковокишкового тракту в дітей різного віку. Ми маємо значну захворюваність та постійне зростання частоти хронічних уражень травної системи в дітей, які обумовлені, зокрема, рядом медикобіологічних та соціальноекономічних факторів, що перетворює проблему патології травного каналу на одну з найактуальніших у педіатрії. Питома вага захворювань органів травлення в дітей у структурі дитячої соматичної захворюваності висуває питання діагностики та лікування цих захворювань на перший план, а наростання частоти хронічних захворювань шлунковокишкового тракту в дітей, у тому числі запальних, що перебігають із порушенням функціонального стану і з часом можуть зумовити розвиток тяжкої патології в дорослих, визначає необхідність ретельного вивчення основних факторів ризику й механізмів розвитку тих чи інших уражень. 
Водночас розвиток науки за останні десятиліття став передумовою формування сучасної педіатричної нутриціології. На сучасному етапі стало зрозуміло, що їжа є серйозним фактором профілактики або ризику основних захворювань сучасної людини — цукрового діабету, серцевосудинних захворювань і навіть онкологічних хвороб, а в основі значного поширення хронічних неінфекційних захворювань у зрілому й літньому віці так чи інакше лежать особливості раціону дітей перших років життя. 
Великий клінічний досвід та глибокі дослідження з проблем нутриціології та захворювань шлунковокишкового тракту в дітей стали підґрунтям для щорічного проведення науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря», присвяченої пам’яті видатного дитячого гастроентеролога професора Юрія Володимировича Бєлоусова, що проводиться силами нашої кафедри — кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології Харківської медичної академії післядипломної освіти. Починаючи з 2008 року в конференції беруть участь провідні фахівці з педіатрії, дитячої гастроентерології, нутриціології, молоді вчені та практичні лікарі як з нашої країни, так і з інших країн світу.
У цьому випуску журналу ми ще раз поговоримо про безліч проблем, з якими щодня стикаються як дитячий гастроентеролог, так і педіатр і сімейний лікар, тому що вирішення основних питань дитячої гастроентерології та нутриціології неможливе без об’єднання зусиль лікарів багатьох спеціальностей.
Ми безмежно вдячні тим, хто нам допомагав і завдяки кому цей, уже третій, тематичний випуск став реальністю, — головному редактору Олександру 
Євгеновичу Абатурову та його заступнику Євгенію Ісаковичу Юлішу, Видавничому дому «Заславський» та особисто Олександру Юрійовичу Заславському, заві–дуючій редакції Наталії Василівні Купріненко, які дали нам можливість спілкування з читачами та терпляче й доброзичливо редагували матеріали випуску. Вони справжні професіонали своєї справи, без них не було б цього випуску, а отже, не було б ще однієї зустрічі з вами, нашими дорогими колегами й читачами. 
Наша кафедра завжди відкрита для спілкування з практичними лікарями, які отримують знання під час навчання на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення. Ми працюємо з вами й для вас!
 
Колектив кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти


Back to issue