Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Нирки" 3 (17) 2016

Повернутися до номеру

Ефективність препарату Пантокрин у складі комплексного лікування хронічної хвороби нирок

Автори: Коломійчук Н.О. - Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Подана динаміка перебігу хронічної хвороби нирок у 25 хворих з урахуванням ефективності застосування препарату пантокрин. У дослідженні брали участь пацієнти з хронічною хворобою нирок від І до V стадії різної нозології. Тривалість дослідження — 8 тижнів, ефективність лікування оцінювалась на кожному тижні лікування. Критерії оцінки ефективності: зменшення загальної слабкості, втомлюваності, виснаженості, посилення відчуття наповненості життям та енергії. Згідно з отриманими даними, ефективність застосування препарату пантокрин у комплексному лікуванні спостерігається з першого тижня лікування. Після восьми тижнів лікування, згідно з даними критеріями ефективності, 20 % пацієнтів взагалі не відчували загальної слабкості, 40 % відчували незначну загальну слабкість, 28 % пацієнтів не відчували втомлюваності та виснаженості, 40 % пацієнтів більшість часу відчували присутність енергії та наповненість життям. Крім того, деякі пацієнти помітили зменшення відчуття тривоги, пригніченості та депресії; пацієнти, схильні до гіпотонії, відзначали нормалізацію артеріального тиску. Препарат пантокрин рекомендовано включати в схему лікування пацієнтів із хронічною хворобою нирок.

Представлена динамика течения хронической болезни почек у 25 больных с учетом эффективности применения препарата пантокрин. В исследовании принимали участие пациенты с хронической болезнью почек от І до V стадий разной нозологии. Продолжительность исследования — 8 недель, эффективность лечения оценивалась на каждой неделе лечения. Критерии оценки эффективности: уменьшение общей слабости, утомляемости, усталости, усиление ощущения наполненности жизнью и энергии. Согласно полученным данным, эффективность применения препарата пантокрин в комплексном лечении наблюдается с первой недели лечения. После восьми недель лечения в соответствии с данными критериями эффективности 20 % пациентов вообще не испытывали общей слабости, 40 % испытывали незначительную общую слабость, 28 % пациентов не испытывали усталости и истощенности, 40 % пациентов большую часть времени ощущали присутствие энергии и полноту жизни. Кроме того, некоторые пациенты заметили уменьшение тревоги, подавленности и депрессии; пациенты, склонные к гипотонии, отмечали нормализацию артериального давления. Препарат пантокрин рекомендуется включать в схему лечения пациентов с хронической болезнью почек.

The dynamics of chronic renal disease is presented for 25 patients, taking into account the effectiveness of Pantocrine. The study involved patients with chronic renal disease from I to V stages of different nosological reasons. The duration of the study was 8 weeks and treatment efficacy was weekly estimated. Effectiveness was assessed using the following criteria: general weakness, fatigue, exhaustion, sense of vitality and energy. According to obtained data, the effectiveness of Pantocrine in a complex treatment could be observed already from the first week of therapy. The assessment criteria used in this study show that after four weeks of treatment 20 % of patients did not experience general weakness, 40 % experienced slight general weakness, 28 % of patients did not experience fatigue and exhaustion, 40 % of patients felt burst of energy and revitalization most of the time. In addition, some of patients have noticed decrease of anxiety, despondency and depression; patients prone to hypotension observed normalization of blood pressure. Pantocrine is recommended to be included into treatment of patients with chronic renal disease.


Ключові слова

хронічна хвороба нирок, загальна слабкість.

хроническая болезнь почек, общая слабость.

chronic renal disease, general weakness.

Статтю опубліковано на с. 25-28

 

Вступ

Хронічна хвороба нирок (ХХН) визначається як ураження нирок або зниження їх функції протягом трьох місяців та більше незалежно від діагнозу зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) або без нього.
За даними великих популяційних реєстрів, поширеність ХХН у всьому світі становить не менше від 10 % та досягає 20 % та більше в окремих категорій людей (хворі на цукровий діабет 2-го типу, старечий вік). Для порівняння: хронічна серцева недостатність зустрічається в 1 % населення, артеріальна гіпертензія — у 20–25 %, цукровий діабет — у 5–10 %.
Виділяють 5 стадій ХХН (табл. 1).
Рівень ШКФ нижче від 60 мл/хв означає загибель більше ніж 50 % нефронів.
У більшості людей ранні симптоми хронічного захворювання нирок відсутні. При прогресуванні з’являються загальна слабкість, швидка втомлюваність, втрата апетиту. На більш пізніх стадіях відбувається схуднення, з’являються набряки, свербіж, блідість шкіри, затримка рідини, нудота.
Але майже на всіх стадіях ХХН присутні відчуття виснаженості, відсутності енергії, загальна слабкість, втомлюваність, тривога та пригніченість.
Препарат пантокрин — це екстракт із пантів (незакостенілих рогів) марала, ізюбра, плямистого оленя. 
Натуральні біологічно активні речовини (амінокислоти, нуклеотиди, вітаміни, мінеральні речовини, фосфоліпіди, жирні кислоти, стерини), що входять до складу препарату, необхідні для побудови власних ферментів, гормонів, клітинних та тканинних структур, зміцнення імунного захисту людини. Мікроелементи, що входять до складу препарату пантокрин, за якісним та кількісним складом практично ідентичні мікроелементам в організмі людини. Амінокислоти сприяють нормалізації вуглеводного та білкового обміну, порушеного внаслідок перенесених стресів, патологічних процесів. Фосфоліпіди стабілізують біомембрани, відновлюють іонний обмін. 
Препарат чинить стимулюючий, тонізуючий вплив на нервову систему й м’язи, обмін речовин та основні фізіологічні процеси, сприяє адаптації та стійкості організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищених фізичних та розумових навантажень, інфекційних захворювань. Завдяки властивостям активної речовини препарат пантокрин нормалізує мінеральний обмін, активує ферментативні реакції, позитивно впливає на неврологічний статус, сприяє підвищенню працездатності, підвищує неспецифічну резистентність організму, збільшує тонус скелетної мускулатури, нормалізує тиск при артеріальній гіпотензії.
Препарат пантокрин — це біостимулятор природного походження, що має загальнозміцнюючу дію та використовується при астенічних станах.
Мета дослідження: визначити ефективність лікування препаратом пантокрин у складі комплексного лікування при загальній слабкості, перевтомі, виснаженості, астенічному стані на тлі ХХН.

Матеріали й методи дослідження

У дослідженні брали участь 25 пацієнтів із різними стадіями ХХН, від початкової до термінальної (табл. 2), різної нозології (табл. 1).
У дослідженні брали участь пацієнти із суворо контрольованою артеріальною гіпертензією та пацієнти, схильні до гіпотензії. Усі пацієнти отримували основну патогенетичну терапію (глюкокортикоїди, цитостатики, урикостатичні препарати, інсулінотерапію) та обов’язково ренопротекторну терапію (гіпотензивні препарати, статини). Протягом 8 тижнів доповнювали основне лікування прийомом препарату пантокрин у дозі 30 крапель 3 рази на день за 30 хвилин до їди.
Результат лікування оцінювався за анкетами, які пацієнти заповнювали власноруч до лікування пантокрином та кожного тижня протягом 8 тижнів лікування.
Оцінювались також показники азотемїї, загального аналізу сечі до та після 8 тижнів лікування.
У дослідженні не брали участь пацієнти з неконтрольованою артеріальною гіпертензією, тяжкими формами нефриту, тяжкою супутньою патологією.
Критерії оцінки ефективності лікування: 
1) загальна слабкість (немає, незначна, помірна, виражена, дуже виражена);
2) втомлюваність (немає, незначна, помірна, виражена, дуже виражена);
3) виснаженість (немає, незначна, помірна, виражена, дуже виражена);
4) відчуття наповненості життям (увесь час, більшість часу, деякий час, небагато часу, ніколи);
5) відчуття енергії (увесь час, більшість часу, де-який час, небагато часу, ніколи).
За результатами дослідження виявлено, що до лікування препаратом пантокрин загальну слабкість, від незначної до дуже вираженої, мали всі пацієнти з хронічною хворобою нирок від початкової до термінальної стадій. Особливу увагу привертає те, що майже половина пацієнтів відчували виражену загальну слабкість.
Після 8 тижнів лікування пантокрином 20 % пацієнтів взагалі не відчували загальної слабкості, у 40 % пацієнтів відмічалась незначна загальна слабкість.
Пацієнти до лікування пантокрином відчували різного ступеня вираженості втомлюваність та виснаженість — від незначної до дуже вираженої, що відображено в табл. 5.
Спостерігалось зменшення відчуття втомлюваності та виснаженості з першого тижня лікування пантокрином, воно тривало всі 8 тижнів проведення дослідження. Після закінчення дослідження 28 % пацієнтів взагалі не відчували втомленості та виснаженості, 40 % пацієнтів відчували незначну втомлюваність та виснаженість, що свідчить про ефективність препарату пантокрин у складі комплексного лікування проявів хронічної хвороби нирок.
У дослідженні також оцінювалось відчуття наповненості життям та енергією. До лікування препаратом пантокрин третина пацієнтів тільки деякий час протягом дня відчувала наповненість життям та енергією, а 52 % досліджуваних пацієнтів відчували це тільки небагато часу протягом дня. Збільшення енергії та відчуття наповненості життям спостерігалось з першого тижня лікування та тривало упродовж усього періоду проведення дослідження, що показано в табл. 6.
Крім того, деякі пацієнти помітили зменшення тривоги, пригніченості та депресії; пацієнти, схильні до гіпотонії, — нормалізацію артеріального тиску (табл. 7).
Оцінені рівні сечовини та креатиніну до та після лікування пантокрином. Після 8 тижнів лікування не відмічалось значного збільшення або зменшення показників азотемії, вони коливалось у межах ±8–12 % від вихідного рівня. 
Не відмічалось також збільшення показників протеїнурії та еритроцитурії за оцінкою загальних аналізів сечі пацієнтів до та після закінчення 8-тижневого лікування.

Висновки

Проведене дослідження показало ефективність лікування препаратом пантокрин у пацієнтів з різною вираженістю ХХН від початкової до термінальної на тлі основного лікування.
Препарат покращує загальне самопочуття пацієнтів з ХХН, значно зменшує загальну слабкість, втомлюваність, виснаженість, дає відчуття наповненості життям та енергією, нормалізує артеріальний тиск при схильності до гіпотонії. Відмічається також зменшення відчуття тривоги, пригніченості та депресії, що часто супроводжує пацієнтів із хронічною хворобою нирок.
Препарат пантокрин не призводить до збільшення рівнів сечовини та креатиніну, протеїнурії та еритроцитурії, що свідчить про відсутність негативного впливу препарату на прогресування ХХН.
Препарат пантокрин рекомендовано включати в схему лікування пацієнтів із ХНН від початкової до термінальної стадії незалежно від нозологічної причини. 
Конфлікт інтересів: не заявлений.
Рецензенти: академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, проф. Л.А. Пиріг, другий рецензент — інформація закрита.

Список літератури

1. Пиріг Л.А. Клінічна нефрологія. — К., 2004.
 
2. Іванов Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря. — Донецьк, 2014.
 
3. Тареева И.Е. Нефрология. — М., 2000.

Повернутися до номеру