Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" 2 (11) 2016

Back to issue

Про роль першого рівня автоматизованої системи обробки даних імунопрофілактики дітей України «УкрВак» у процесі обліково-аналітичної роботи на педіатричній дільниці

Authors: Скульський О. - Червоноградська ЦМЛ, м. Червоноград, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version

Статтю опубліковано на с. 71-72

 

Профілактика інфекційних хвороб — ​справа державного значення, що регулюється в нашій країні важливими нормативно-правовими актами — ​Конституцією України, Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 1, 12, 13), Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27) та наказами Міністерства охорони здоров’я № 595 від 16.09.2011 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» і № 551 від 11.08.2014 р. «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні».

Імунопрофілактика інфекційних хвороб серед дітей — ​справа на сьогодні не нова, але вона потребує новітнього підходу в умовах обмеженого та нерегулярного забезпечення імунобіологічними препаратами. А це створює певні додаткові труднощі в плануванні профілактичних щеплень і вимагає значної оперативності під час аналітичної роботи.
У поліклініці для дітей Червоноградської центральної міської лікарні ще донедавна успішно діяли перший та другий рівні державної комп’ютерної програми управління імунопрофілактикою «УкрВак».
Мета програми: забезпечення своєчасного обліку дітей у регіоні медобслуговування ЛПУ, планування профілактичних щеплень згідно з вимогами вікового календаря імунопрофілактики інфекційних хвороб та оперативний контроль за ходом його виконання.
Програма дозволяє значно скоротити витрати часу на обліково-звітну роботу дільничних медпрацівників і, що ще важливіше, дає їм змогу більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі в бесідах з батьками щодо виховання дітей здоровими.
Завдяки встановленому у 2004 році електронному зв’язку від розробників програми з Києва отримано й інстальовано оновлені її версії першого рівня. Вони дали відповіді на запитання того часу, але не змогли передбачити всіх проблем, породжених змінами в календарі профілактичних щеплень.
За час роботи в базу даних програми занесена інформація про віковий склад населення дошкільного віку та проведені профілактичні щеплення в дітей з 2001 року народження та молодших вікових груп. До липня 2014 року щодня заносилася поточна інформація про проведені профілактичні щеплення дітям у поліклініці, проводилася реєстрація новонароджених та прибулих і вибулих дітей, заносилися дані про облік бакпрепаратів з урахуванням їх руху.
Перший рівень програми дозволяє:
— робити оперативні звіти про віковий склад населення;
— проводити моніторинг своєчасності закінчення вакцинації АКДП;
— проводити моніторинг охоплення щепленнями за окремо вибраними препаратами з вибором віку;
— проводити моніторинг руху бакпрепаратів з оцінкою економності їх використання;
— робити звіти про кількість оформлених медичних протипоказань до профілактичних щеплень;
— проводити моніторинг протипоказань із закінченим терміном;
— здійснювати планування профілактичних щеплень.
Навіть з певними недоліками перший рівень програми «УкрВак» значно полегшував обліково-аналітичну роботу з імунопрофілактики інфекційних хвороб серед дітей та підготовки базових даних для її другого рівня.
Завдяки створенню бази даних проведених профілактичних щеплень дітям на першому рівні програми «УкрВак» відкривається ще одна суттєва можливість вивільнення часу дільничних медпрацівників для роботи з батьками та дітьми завдяки можливості друкувати облікову форму 063/о «Карта профілактичних щеплень» тим, хто потребує її копії (абітурієнтам, при зміні місця проживання, перед оформленням у дитячі установи — ​дитячі садки та школи тощо).
На другому рівні програми ці ж функції виконуються на рівні ЛПУ з урахуванням усіх установ із регіону медобслуговування з побудовою графіків та діаграм.
Для встановлення нових версій програми, а також для періодичних технічних консультацій та поправок необхідна повсякчасна допомога програміста. За його відсутності робота з програмою на майбутнє просто неможлива.
У липні 2014 року саме з вищевказаної причини робота з першим рівнем програми в нашій установі, на жаль, припинилася. Для вчасного обчислення щомісячних показників та їх аналізу в розрізі дільниць за умови відсутності першого рівня програми «УкрВак» виникає потреба залучати до цієї роботи дільничних медпрацівників, що змушує їх нераціонально використовувати свій робочий час, витрачаючи його на роботу, яку значно оперативніше може зробити комп’ютерна програма. А це не рух вперед у плані наукової організації та оптимізації праці, а скоріше крок назад.
Через відсутність можливості обробки програмою даних з туберкулінодіагностики ця інформація заноситься в програму, розроблену власноруч на основі програми Мicrosoft Еxсel, що дає можливість на основі математичної обробки занесених даних проводити оперативний контроль за важливим розділом роботи та робити звіти в розрізі вікових груп, дитячих колективів, педіатричних дільниць, а також слідкувати за її вчасністю та якістю.
За умови підтримки роботи програми в режимі безперервного внесення щоденної поточної інформації та знаходження шляхів більш оперативного поповнення бази даних програма, без сумніву, виконуватиме покладені на неї завдання більш повноцінно та відіграє позитивну роль в управлінні імунопрофілактикою інфекційних хвороб у регіоні.
За час роботи з програмою «УкрВак» другий її рівень — ​рівень районів — ​вдосконалювався вже кілька разів, що насамперед диктувалося змінами в календарі профілактичних щеплень.
На сьогодні використання потужностей наявних комп’ютерів при аналітичній роботі з імунопрофілактики інфекційних хвороб обмежується внесенням даних у таблиці другого рівня діючої програми «УкрВак» та пересиланням оброблених файлів на вищий (обласний) рівень.
Час визначає нині велику потребу в технічному вдосконаленні та підтримці першого рівня програми 
«УкрВак». Його відсутність означає втрату оперативності в обліково-аналітичній роботі з імунопрофілактики інфекційних хвороб та моніторингу основних її показників у розрізі педіатричних дільниць.
Розробляти перший рівень подібної програми на рівні регіону нераціонально, бо така робота повинна бути продиктована загальнодержавним підходом до справи, так само як і затвердження календаря імунопрофілактики.
У майбутній оновленій версії першого рівня бачимо можливість проводити облікову роботу за показниками вчасності закінчення вакцинації АКДП у віці 1 рік та БЦЖ до року, які на даний час віднесені Міністерством охорони здоров’я України до контрольних.
За прикладом аналізу виконання обсягу профілактичних щеплень протягом звітного року за затвердженою обліковою формою 70, який здійснюється на другому рівні програми, варто додати подібну можливість першому її рівню для обліку показників охоплення профілактичними щепленнями окремих вікових груп населення згідно із затвердженою піврічною та річною формою 6.
Сучасні вимоги змусили нас дублювати планування профілактичних щеплень у власноруч розробленій програмі на основі Microsoft Еxсel, що хоч й забирає багато зайвого часу для щоденного оновлення інформації, зате значно допомагає його зекономити при оперативних щомісячних аналізах проведеної роботи через автоматизоване сортування та фільтрування введених даних.

Висновки

З метою значного покращення оперативності обліково-аналітичної роботи з імунопрофілактики інфекційних хвороб серед дітей та вивільнення додаткового часу для роботи з батьками з виховання здорових дітей нинішній день диктує потребу в розробці та впровадженні першого рівня автоматизованої програми 
«УкрВак» на загальнодержавному рівні з належним її технічним супроводом. Досягнення належних показників охоплення імунопрофілактикою дітей потребує оперативного управління першою ланкою охорони здоров’я так же само, як і забезпечення програми імунобіологічними препаратами.   


Back to issue