Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 6 (66) 2015

Back to issue

XVII Sydelnykov’s Readings

Статтю опубліковано на с. 145-146

 

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2015 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, 23–25 вересня 2015 року у м. Дніпропетровську на базі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — XVІІ Сідельниковські читання. 

У роботі конференції взяли участь понад 700 слухачів — педіатрів, сімейних лікарів, науковців у галузі педіатрії, зокрема понад 40 завідуючих педіатричними кафедрами і професорів вищих медичних навчальних закладів, академій післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», із них 9 головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.
Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 
Із доповіддю «Актуальні питання первинної медико-санітарної допомоги дітям та підготовки лікарів в Україні» виступив член-кореспондент НАМН України професор О.П. Волосовець (МОЗ України).
Відповідно до політики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Європейському регіоні, мета якої — повна реалізація людьми їх потенціалу здоров’я, та орієнтації системи охорони здоров’я на первинну медичну допомогу, ґрунтуючись на оптимально організованій, науково обґрунтованій клінічній практиці та високоефективних медичних технологіях, було наголошено на необхідності удосконалення медичної допомоги дітям, зокрема з регіонів країни, де ведуться бойові дії.
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» пріоритетом для галузі визначено кадрове та матеріально-технічне забезпечення первинної ланки медичної допомоги. У цьому контексті та з урахуванням майже тисячного кадрового дефіциту дитячих лікарів та неонатологів доцільно продовжити збереження обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, лікарів-інтернів, наукових і науково-педагогічних кадрів, зокрема зі спеціальності «педіатрія», відповідно до потреб галузі охорони здоров’я (більше ніж 1 тис. осіб прийнято на першій курс в усі вищі медичні навчальні заклади МОЗ України тільки у поточному році).
Було вказано, що, незважаючи на інноваційні досягнення науки, ВООЗ продовжує вважати основними чинниками дитячої смертності у світі пневмонії та діареї, що вимагає від національних систем охорони здоров’я ефективних дій щодо доступності медичної допомоги та сучасних ефективних ліків для дитячого населення.
Усього під час форуму на 4 пленарних, секційному засіданні та методичній нараді було заслухано понад 90 виступів з актуальних питань медицини дитинства та медичної освіти. Обговорені сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку, перш за все респіраторної та інфекційної патології, пріоритетні завдання педіатричної науки та практики. Акцент був зроблений на питаннях первинної медичної допомоги дітям, імунопрофілактики соціально небезпечних та інфекційних хвороб, стримування антибіотикорезистентності, застосування мультипробіотикотерапії, фітотерапії на засадах фітонірингу, здорового способу життя, запобігання поліпрагмазії. 
Особливу увагу було приділено захворюванням органів дихання у дітей у доповідях академіка НАМН України професора В.Г. Майданника (НМУ), члена-кореспондента НАМН України професора М.Л. Аряєва (ОНМУ), професора С.П. Кривопустова (НМУ), професора Г.В. Бекетової (НМАПО), професора Л.В. Квашніної (ІПАГ), професора Г.О. Леженка (ЗДМУ), професора Т.О. Крючко (УМСА), професора Ю.В. Марушка (НМУ), професора О.Є. Абатурова (ДМА), професора І.А. Зупанця (НФУ), професора В.І. Поповича (ІФНМУ), професора М.В. Хайтовича (НМУ), професора С.І. Ільченко (ДМА) та ін.; актуальним проблемам педіатричної інфектології — професора С.О. Крамарьова (НМУ), професора Л.І. Чернишової (НМАПО), професора К.І. Бодні (ХМАПО), професора В.І. Похилька (УМСА), д.м.н. О.В. Виговської (НМУ) та ін.; проблемам дитячої алергології — професора С.М. Недельської (ЗДМУ), професора М.П. Прохорової (НМУ) та ін., патології травної системи у дітей — професора О.Г. Шадріна (ІПАГ), професора О.Ю. Білоусової (ХМАПО), професора Ю.К. Больбота (ДМА), професора М.Є. Маменко (НМАПО) та ін.; патології сечової системи у дітей — професора Д.Д. Іванова (НМАПО), професора Т.П. Борисової (ДМА) та ін.; підліткової медицини — професора Л.К. Пархоменко (ХМАПО), професора Л.М. Боярської (ЗДМУ) та ін.
Під головуванням головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «дитяча кардіоревматологія», члена-кореспондента НАМН України професора О.П. Волосовця було проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» зі звітами головних позаштатних дитячих кардіоревматологів структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних і Київської міської державних адміністрацій. Також були заслухані наукові доповіді професора Г.С. Сенаторової (ХНМУ), професора М.О. Гончарь (ХНМУ), професора В.М. Дудник (ВНМУ), професора В.О. Кондратьєва (ДМА), професора Т.В. Марушко (НМАПО) та ін. Обговорені численні стендові доповіді науковців, зокрема молодих вчених.
25 вересня 2015 року відбулася науково-методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти. Були затверджені звіти завідуючих опорними педіатричними кафедрами, розглянуті робочі програми, схвалено створення національного підручника «Дитячі хвороби» за редакцією професора Т.О. Крючко та професора О.Є. Абатурова (2015) для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України. 
Було також наголошено на необхідності постійного підвищення якості педіатричної освіти, модернізації її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, при підготовці лікарів-спеціалістів дотримуватись вимог Всесвітньої федерації медичної освіти (2002) — триплету стандартів поліпшення якості освіти (базова та післядипломна медична освіта, безперервний професійний розвиток лікаря), Докторських директив Європарламенту № 93/16/ЄС від 07.07.1993, Директиви 2005/36 ЄС, підходів і методів атестації випускників, що застосовуються у світі, концепції організації навчання, закладеної у Законі України «Про вищу освіту» (орієнтація на суб’єкта навчання та результати його навчання), концепції реформування системи післядипломної підготовки лікарів в Україні, запровадження лікарської резидентури за педіатричними спеціальностями зі збереженням таких форм післядипломної підготовки, як інтернатура, спеціалізація та клінічна ординатура. Була відмічена якісна додипломна підготовка фахівців зі спеціальності «педіатрія» перш за все у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова, Дніпропетровській медичній академії, Запорізькому державному медичному університеті, Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Буковинському державному медичному університеті, Одеському національному медичному університеті, Українській медичній стоматологічній академії та Харківському національному медичному університеті.
Підкреслено важливість проведення у регіонах системних освітніх науково-практичних заходів щодо забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів первинної ланки з надання медичної допомоги дітям. 
Сідельниковські читання виконують важливу виховну та освітню функції для сучасного покоління дитячих і сімейних лікарів. Наступну XVІІІ щорічну науково-практичну конференцію «Актуальні питання педіатрії», присвячену пам’яті члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН професора В.М. Сідельникова та науково-методичну нараду з викладання педіатрії заплановано провести 21–23 вересня 2016 року у м. Львові.
 
Підготував д.м.н., проф. О.П. Волосовець,
заступник голови вченої медичної ради
МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2
НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України,
член-кореспондент НАМН України


Back to issue