Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Нирки" 1 (07) 2014

Повернутися до номеру

Клінічна практична настанова KDIGO із ведення дисліпідемії при ХХН (резюме рекомендацій)

Статья опубликована на с. 57-59

Kidney International Suppl. — November 2013. — Vol. 3, issue 3. http://www.kidney-international.org

KDIGO Board Members

Garabed Eknoyan, MD

Norbert Lameire, MD, PhD

Founding KDIGO Co-Chairs

Kai-Uwe Eckardt, MD

Immediate Past Co-Chair

Bertram L. Kasiske, MD

KDIGO Co-Chair

David C. Wheeler, MD, FRCP

KDIGO Co-Chair

Omar I. Abboud, MD, FRCP

Sharon Adler, MD, FASN

Rajiv Agarwal, MD

Sharon P. Andreoli, MD

Gavin J. Becker, MD, FRACP

Fred Brown, MBA, FACHE

Daniel C. Cattran, MD, FRCPC

Allan J. Collins, MD, FACP

Rosanna Coppo, MD

Josef Coresh, MD, PhD

Ricardo Correa-Rotter, MD

Adrian Covic, MD, PhD

Jonathan C. Craig, MBChB, MM (Clin. Epi.), DCH, FRACP, PhD

Angel L.M. de Francisco, MD

Paul E. de Jong, MD, PhD

Ana Figueiredo, RN, MSc, PhD

Mohammed Benghanem Gharbi, MD

Gordon Guyatt, MD, MSc, BSc, FRCPC

David Harris, MD

Lai Seong Hooi, MD

Enyu Imai, MD, PhD

Lesley A. Inker, MD, MS, FRCP

Michel Jadoul, MD

Simon Jenkins, MBE, FRCGP

Suhnggwon Kim, MD, PhD

Martin K. Kuhlmann, MD

Nathan W. Levin, MD, FACP

Philip K.-T. Li, MD, FRCP, FACP

Zhi-Hong Liu, MD

Pablo Massari, MD

Peter A. McCullough, MD, MPH, FACC, FACP

Rafique Moosa, MD

Miguel C. Riella, MD

Adibul Hasan Rizvi, MBBS, FRCP

Bernardo Rodriquez-Iturbe, MD

Robert Schrier, MD

Justin Silver, MD, PhD

Marcello Tonelli, MD, SM, FRCPC

Yusuke Tsukamoto, MD

Theodor Vogels, MSW

Angela Yee-Moon Wang, MD, PhD, FRCP

Christoph Wanner, MD

Elena Zakharova, MD, PhD

NKF-KDIGO Guideline Development Staff

Kerry Willis, PhD, Senior Vice-President for Scientific Activities

Michael Cheung, MA, Guideline Development Director

Sean Slifer, BA, Guideline Development Manager

Глава 1. Оцінка стану ліпідів у дорослих із ХХН

1.1. У дорослих з уперше виявленою ХХН (у тому числі в тих, які лікувалися хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою) ми рекомендуємо оцінку ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) (1C).

1.2. У дорослих із ХХН (у тому числі в тих, які лікувалися хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою) подальше вимірювання рівнів ліпідів не обов’язкове для більшості пацієнтів (не оцінюється).

Глава 2. Фармакологічне лікування для зниження рівня холестерину в дорослих

2.1.1. У дорослих віком ≥ 50 років із рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2, які не лікувалися хронічним діалізом або не отримали нирковий трансплантат (ШКФ категорії G3a-G5), ми рекомендуємо лікування статином або комбінацією статин/езетиміб (1A).

2.1.2. У дорослих віком ≥ 50 років із ХХН і рШКФ < 60 мл/хв/1,73м2 (ШКФ категорій G1-G2) ми рекомендуємо лікування статином (1B).

2.2. У дорослих віком 18–49 років із ХХН, які не отримували хронічного діалізу або трансплантацію нирки, ми пропонуємо лікування статином в осіб з однією або декількома з таких ознак (2а):

— відома ішемічна хвороба (інфаркт міокарда або коронарна реваскуляризація);

— цукровий діабет;

— перенесений ішемічний інсульт;

— очікувана 10-річна імовірність коронарної смерті або несмертельного інфаркту міокарда > 10 %.

2.3.1. У дорослих із діаліз-залежною ХХН ми пропонуємо починати терапію статином або комбінацією статин/езетиміб (2А).

2.3.2. Пацієнтам, які вже отримують статини або комбінацію статин/езетиміб на час початку діалізу, ми пропонуємо продовжувати приймати ці препарати, як і раніше (2C).

2.4. У дорослих реципієнтів ниркового трансплантата ми пропонуємо лікування статином (2В).

Глава 3. Оцінка ліпідного статусу в дітей із ХХН

3.1. У дітей із вперше встановленою ХХН (у тому числі лікованих хронічним діалізом або трансплантацією нирки) ми рекомендуємо оцінку ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) (1C).

3.2. У дітей із ХНН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) ми пропонуємо щорічне вимірювання рівнів ліпідів натще (не оцінено).

Глава 4. Фармакологічне лікування для зниження рівня холестерину в дітей

4.1. У дітей віком до 18 років із ХХН (у тому числі в пацієнтів, лікованих хронічним діалізом або трансплантацією нирки) ми пропонуємо не починати лікування статинами або комбінацією статин/езетиміб (2C).

Глава 5. Тригліцеридзнижуюче лікування в дорослих

5.1. У дорослих із ХХН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією ми пропонуємо застосовувати терапевтичні зміни способу життя (2D).

Глава 6. Тригліцеридзнижуюче лікування в дітей

6.1. У дітей із ХХН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією ми пропонуємо застосовувати терапевтичні зміни способу життя (2D).

 

Переклад підготовлено групою авторів у складі:
акад. НАМН України проф. Пиріг Л.А., проф. Іванов Д.Д., ас. Іванова М.Д.

Цитування перекладу:
Клінічна практична настанова KDIGO (2013) із ведення дисліпідемії при ХХН (резюме рекомендацій)
 Почки. — 2014. — № 1 (7). Повернутися до номеру