Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 3 (57) 2013

Back to issue

Оцінка комплексного лікування хворих із гострим супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом

Authors: Рогоза С.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version


Keywords

внутрішньомозковий крововилив, лікування, цераксон, актовегін.

Мета: вивчення доцільності та ефективності застосування нейропротекторної й антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні хворих з гострим супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом (ВМК), що виник на тлі артеріальної гіпертензії, порівняно з традиційною терапією.

Матеріал та методи. Обстежено 79 пацієнтів із гострим супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом. Залежно від застосованої терапії виділено 2 групи. Перша — 39 пацієнтів, яким призначали внутрішньовенно цераксон (2 г/добу) і актовегін
(1 г/добу) у поєднанні із загальноприйнятими традиційними заходами. Другу, контрольну, групу становили 40 пацієнтів, яким проводилась традиційна консервативна терапія без використання нейропротекторних і антиоксидантних препаратів. Ефективність лікування оцінювалась за сучасними неврологічними шкалами — NIHSS, мШР, індекс Бартел.

Результати та висновки. Лікування внутрішньомозкового крововиливу з використанням нейропротекторної й антиоксидантної терапії прискорювало темпи регресування неврологічного дефіциту. На 21-шу добу виявлена висока ефективність лікування за показниками шкали NIHSS та мШР у 38,5 % пацієнтів, на фоні традиційної терапії — у 22,5 %. Проведене дослідження показало, що застосування цераксону й актовегіну з перших годин після розвитку ВМК збільшує вірогідність відновлення неврологічних функцій у пацієнтів із гематомами невеликих і середніх розмірів.Back to issue