Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 3 (57) 2013

Back to issue

Оцінка ефективності впливу комбінованого препарату фолієвої кислоти та калію йодиду (йодофолу) на синдром втоми у хворих на розсіяний склероз

Authors: Кирилюк С.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня, Негрич Т.І. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version

У патогенезі розсіяного склерозу (РС) важливе місце посідає синдром хронічної втоми. Втома відзначається у 80–90 % пацієнтів із РС та впливає на якість життя, поглиблює інвалідизацію, погіршує перебіг інших симптомів захворювання. Тому важливим є пошук медикаментозних засобів симптоматичного спрямування, що можуть зменшувати її вираженість.

Мета: дослідити ефективність комбінованого препарату фолієвої кислоти та калію йодиду (йодофолу) у лікуванні синдрому втоми у хворих на РС.

Матеріал і методи. Було обстежено 20 пацієнтів із вірогідним діагнозом РС згідно з критеріями Мак-Дональда (2010), з рецидивуючо-ремітуючим перебігом у стадії ремісії, які активно висловлювали скарги на втому. Йодофол призначали всім хворим по одній таблетці на день протягом трьох місяців. Методи оцінки втоми включали шкалу оцінки вираженості втоми (Fatigue Severity Scale — FSS), модифіковану шкалу оцінки впливу втоми на різноманітні сфери життєдіяльності хворих (Modified Fatigue Impact Scale — MFIS), описову шкалу оцінки втоми (Fatigue Descriptive Scale — FDS). Обстеження пацієнтів здійснювали до початку проведення терапії йодофолом і через три місяці.

Результати і висновки. На фоні лікування йодофолом було відзначено вірогідне зниження вираженості синдрому втоми у пацієнтів із РС, що проявлялось зменшенням балів за шкалами MFIS, FSS, FDS упродовж тримісячного курсу лікування.Back to issue