Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 3 (57) 2013

Back to issue

Динаміка відновлення неврологічних функцій у гострому періоді ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну на фоні комплексної фармакотерапії

Authors: Антоненко К.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Задньоциркулярні ішемічні інсульти різні за етіологією, гетерогенні за механізмом розвитку, мають різний клінічний перебіг.

Мета: аналіз особливостей динаміки неврологічного дефіциту та функціонального відновлення ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну (ВББ) у гострий період.

Матеріал та методи. Проведено комплексне послідовне клініко-неврологічне та нейровізуалізаційне обстеження 145 пацієнтів із гострим інфарктом у судинах ВББ віком від 32 до 85 років (середній вік — 59,5 ± 11,7 року). Оцінку неврологічного статусу та визначення динаміки втрачених функцій проводили за допомогою таких основних шкал, як NIHSS, Hoffenberth et al., мШР, індексу Бартел. Медикаментозна терапія включала в себе застосування антиагрегантів або антикоагулянтів залежно від підтипу інсульту, статинів, гіпотензивних та цукрознижувальних препаратів. Додатково застосовували нейропротекторні засоби, антиоксиданти, корекцію вестибулярних та кохлеовестибулярних порушень.

Результати та висновки. На фоні лікування спостерігалось вірогідне зменшення середнього рівня вираженості неврологічного дефіциту (р < 0,001). Сприятливий функціональний вихід за мШР досягнуто у 63 % пацієнтів. Кращим відновленням неврологічного дефіциту характеризувалися ізольовані інфаркти порівняно з поєднаними ішемічними інсультами, лакунарні — порівняно з нелакунарними, латеральної локалізації — порівняно з двобічним чи тотальним ураженням певних відділів стовбура головного мозку, мозочкові — порівняно зі стовбуровими інфарктами головного мозку.Back to issue