Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" 4 (04) 2011

Повернутися до номеру

V Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є.П. Подрушняка

На сьогодні сучасна наукова діяльність у медичній галузі стрімко прямує до нових відкриттів. Про це свідчить велика кількість публікацій, наукових конференцій та семінарів, які присвячені новітнім технологіям щодо діагностики та принципів лікування різних захворювань. З року в рік усе більшу зацікавленість серед лікарів, науковців та населення України викликають проблеми, пов’язані із кістково-суглобовою системою, адже ревматологічна та ортопедична патологія стрімко проривається у ряди лідерства за показниками захворюваності. Проте головною умовою руху науки вперед є наявність грамотних, досвідчених та кваліфікованих фахівців. Іноді ми забуваємо про тих людей, яким повинні завдячувати своїми знаннями та вміннями, але на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України» науковці та лікарі відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату зберегли традицію вшановувати пам’ять видатного вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, академіка Української академії наук наукового прогресу, доктора медичних наук, професора Євгена Павловича Подрушняка, проводячи щорічно міжнародну конференцію молодих учених, присвячену захворюванням кістково-м’язової системи.

Говорити про заслуги цього вченого перед Батьківщиною та наукою можна дуже багато. Так, з 1961 по 1992 рік він був науковим керівником клінічного відділу вікових змін та захворювань опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, з 1999 ро­­ку — директором Україн­ського нау­ково-медичного центру проб­лем остеоартрології, з 1997 року — віце-президентом Української асоціації остеопорозу. Євген Павлович був учасником Великої Вітчизняної війни, підполковником. Отримав нагороди: орден Вітчизняної війни I ступеня (1985); орден «За мужність» (1994); медаль «За відвагу» (1944); медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945).

2011 рік став ювілейним у проведенні міжнародних конференцій молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячених пам’яті проф. Є.П. Подрушняка. V Міжнародна конференція відбулася 16–17 грудня в місті Києві на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України». У конференції взяли участь 28 вітчизняних та зарубіжних молодих науковців:

1. Гайович Ігор Володимирович (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Застосування факторів росту в лікуванні ентезопатій різної локалізації».

2. Герасименко Анастасія Михайлівна (м. Донецьк, Україна) — тема роботи: «Клініко-патогенетичне значення вмісту мікроелементів у волоссі та крові у хворих на ревматоїдний артрит».

3. Гостєва Зоряна Василівна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Діагностика та особливості лікування хвороб пародонта у пацієнтів з метаболічним синдромом».

4. Гуцуляк Віталій Іванович (м. Івано-Франківськ, Україна) — тема роботи: «Сучасні можливості черезкісткового остеосинтезу у людей літнього віку».

5. Дубецька Галина Сергіївна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Гіперурикемія, метаболічний синдром і структурно-функціональний стан кісткової тканини у людей старших вікових груп».

6. Задорожна Ірина Василівна (м. Івано-Франківськ, Україна) — тема роботи: «Вплив складових харчового раціону на розвиток карієсу зубів у дітей різних регіонів України (клініко-епідеміологічне дослідження)».

7. Іващенко Марина Іванівна (м. Запоріжжя, Україна) — тема роботи: «Біль у нижній частині спини в дитячому та підлітковому віці: епідеміологія, оцінка факторів ризику, антропометричні особливості».

8. Крочак Святослава Петрівна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Вікові особливості зв’язку між структурно-функціональним станом кісткової тканини та розвитком гонартрозу в жінок у постменопаузальному періоді».

9. Кузь Уляна Василівна (м. Івано-Франківськ, Україна) — тема роботи: «Гостре ушкодження легень при множинній травмі у людей старшого віку: нові підходи до прогнозу та лікування».

10. Мальцева Валентина Євгенівна (м. Харків, Україна) — тема роботи: «Структурна організація межхребцевого диску. Вплив свинцевої інтоксикації на хрящові клітини і матрикс».

11. Машталер Роман Тарасович (м. Львів, Україна) — тема роботи: «Показники рентгеностеоденситометрії у жінок в постменопаузальному періоді з остеопоротичними переломами».

12. Михальов Кирило Олексійович (м. Чернівці, Україна) — тема роботи: «Прогресування серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця: взаємозв’язок функціональних, оптичних властивостей еритроцитів, структурно-функціонального стану лівого шлуночка та показників виживання».

13. Мусієнко Анна Сергіївна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «FRAX у жінок у постменопаузальному періоді».

14. Муц Віктор Ярославович (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Вітамін Д дефіцитні стани серед пацієнтів із остеоартрозом та у загальній популяції».

15. Олійник Олександр Борисович (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з тиреотоксикозом препаратами кальцію та алендронової кислоти».

16. Паламарчук Алла Анатоліївна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «FRAX та вертебральні переломи».

17. Петрова Вікторія Миколаївна (м. Донецьк, Україна) — тема роботи: «Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу у хворих на подагру».

18. Поворознюк Василь Валерійович (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Діагностичні можливості рентгеностеоденситометрії в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді».

19. Пушкарьова Євгенія Євгенівна (м. Донецьк, Україна) — тема роботи: «Клініко-патогенетичні аспекти псоріатичного артриту і роль мікроелементозу у розвитку запально-дегенеративних захворювань суглобів».

20. Ружицька Оксана Олександрівна (м. Тернопіль, Україна) — тема роботи: «Особливості мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі».

21. Рибіна Олена Сергіївна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Особливості функціонального стану кістково-м’язової системи у жінок в постменопаузальному періоді».

22. Самоховець Ольга Юріївна (м. Мінськ, Білорусь) — тема роботи: «Стан мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із псоріатичним артритом».

23. Синяченко Поліна Олегівна (м. Донецьк, Україна) — тема роботи: «Ендокардит і клапанні вади серця при системному червоному вовчаку: діагностика, перебіг, патогенез».

24. Стефюк Оксана Зенонівна (м. Львів, Україна) — тема роботи: «Структурно-функціональний стан хребта та суглобів у жінок різного віку, хворих на ревматоїдний артрит».

25. Страфун Олександр Сергійович (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Малоінвазивне лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба».

26. Строїло Вікторія Андріївна (м. Луганськ, Україна) — тема роботи: «Зміни структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок і чоловіків з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок».

27. Фещук Світлана Володимирівна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Рівень 25(ОН) вітаміну D та ризик падінь у пацієнтів із остеопенічним синдромом».

28. Юнусова Світлана Вікторівна (м. Київ, Україна) — тема роботи: «Функціональний стан колінних суглобів у жінок у постменопаузальному періоді з гонартрозом».

Оцінювали роботи конкурсантів 16 членів журі (к.м.н. Л.Ф. Адріанова, проф. В.В. Безруков, проф. О.П. Борткевич, проф. А.Т. Бруско, проф. Г.М. Бутейко, д.м.н. В.В. Вайда, д.м.н. Н.В. Григор’єва, проф. Н.В. Дєдух, О.Ю. Заславський, проф. О.К. Кульчицький, проф. І.П. Мазур, к.м.н. О.В. Орлова, к.філ.н. Р.В. Поворознюк, проф. О.В. Синяченко, проф. С.С. Страфун, проф. В.С. Сулима) протягом двох днів з урахуванням таких критеріїв: оформлення рефератів відповідно до тематики доповіді, виступ українською та англійською мовою. Усі роботи молодих вчених були присвячені патології кістково-суглобової системи, незважаючи на те що серед конкурсантів були лікарі різних спеціальностей: ревматологи, травматологи, хірурги, стоматологи, неврологи. Це ще раз підтверджує, що захворювання кістково-суглобової системи є міждисциплінарною проблемою сучасної медицини.

Конференцію відкрив доктор медичних наук, професор В.В. Поворознюк, звернувшись до учасників із привітанням та розповіддю про діяльність та життєвий шлях професора Є.П. Подрушняка.

Конкурсанти за рішенням членів журі були розподілені на 2 групи: І — більш досвідчені молоді науковці, ІІ — початківці. Усі доповіді учасників конференції були надзвичайно цікавими, змістовними та пізнавальними. Проте члени журі були змушені виділити кращі роботи. Так, у номінації більш досвідчених науковців перемогу здобув О.Б. Олійник з науковою роботою на тему: «Корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок із тиреотоксикозом препаратами кальцію та алендронової кислоти», зайнявши перше місце, а в категорії початківців першість отримала В.Є. Мальцева (м. Харків), запропонувавши наукову роботу на тему: «Структурна організація міжхребцевого диску. Вплив свинцевої інтоксикації на хрящові клітини та матрикс». Переможці були нагороджені безкоштовними поїздками на міжнародний конгрес з остеопорозу та остеоартрозу (ЕССЕО12, 21–24 березня 2012 року, м. Бордо, Франція). Друге місце в старшій групі розділили В.В. Поворознюк (м. Київ), Г.С. Дубецька (м. Київ), К.О. Михальов (м. Чернівці), а в молодшій групі —У.В. Кузь (м. Івано-Франківськ). Третє місце вибороли в І групі І.В. Задорожна (м. Івано-Франківськ), В.Я. Муц (м. Київ), у ІІ групі — А.С. Мусієнко (м. Київ) та Р.Т. Машталєр (м. Львів).

Журі виділило найкращий реферат В.І. Гуцуляка (м. Івано-Франківськ) та найкращу доповідь українською та англійською мовами — відповідно О.С. Страфун (м. Київ) та В.А. Строїло (м. Луганськ).

Молоді вчені мали можливість брати активну участь у дискусії та ставити запитання своїм конкурентам і, таким чином, набирати додаткові бали за конкурс. На думку конкурсантів, конференції такого рівня допомагають їм збагачувати свій рівень знань та удосконалюватись у науковій медичній діяльності, щоб у майбутньому досягати світових вершин у медицині.

Підготувала Галина ДубецькаПовернутися до номеру