Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал 3 (35) 2011

Повернутися до номеру

Юбилей


Резюме

До 50-річного ювілею Сергія Макаровича Черенька, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора з наукової роботи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

С.М. Черенько народився 1961 р. у м. Києві в сім’ї лікарів (батько — Макар Петрович Черенько — професор, хірург, один із засновників вітчизняної школи ендокринної хірургії, мати — лікар-стоматолог).

Після закінчення з відзнакою Київського медичного інституту та інтернатури з хірургії працював практичним хірургом у лікарнях № 3, 23, 15 м. Києва, де отримав свій перший професійний досвід. У 1990 р. закінчив заочну аспірантуру з хірургії та захистив кандидатську дисертацію з проблеми лікування вузлового зоба. В 1990–2000 рр. працював асистентом кафедри госпітальної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 1999 р. захистив докторську дисертацію з хірургії за темою «Діагностика, тенденції патоморфозу і захворюваності, прогноз розвитку та хірургічне лікування вогнищевої патології щитовидної залози».

З 2000 р. працює в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України керівником відділу ендокринної хірургії, а з 2001 р. і дотепер — заступником директора з наукових питань.

Професор С.М. Черенько є дійсним членом Європейської спілки хірургів (ESS), Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES) та національним делегатом від України в цій організації. Стажувався в Італії, у клініці ендокринної хірургії Римського католицького університету (2001), у Франції, в клініці ендокринної хірургії госпіталю La Timone Середземноморського університету, м. Марсель (2003, 2004).

С.М. Черенько протягом усієї професійної кар’єри найбільше виявляв інтерес до питань ендокринної хірургії, навіть працюючи в загально-хірургічних клініках. Зараз він є одним із найбільш авторитетних фахівців України в галузі ендокринної хірургії, будучи визнаним також і далеко за її межами. Сергій Макарович не тільки щорічно бере участь у міжнародних та республіканських конгресах з ендокринної хірургії, ендокринології, хірургії (як доповідач та модератор секцій), але й запрошується для проведення міжнародних курсів з ендокринної хірургії (м. Бостон, Медична школа Гарвардського університету, США, 2005; м. Рим, Римський католицький університет, 2006). Неодноразово виступав з лекціями як запрошений професор в іноземних університетах (University of Louisville, KY, США; Harvard Medical School, Boston, MA, США; Universita Cattolica del Sacro Cuore, Рим, Італія). До сфери найбільшого наукового інтересу професора С.М. Черенька належать питання хірургічних захворювань щитоподібної залози, насамперед тиреоїдного раку, захворювань прищитоподібних та надниркових залоз. С.М. Черенько є піонером ендоскопічної хірургії пухлин надниркових та прищитоподібних залоз в Україні, ініціатором переходу тиреоїдних хірургів на нові анатомічні технології операцій, застосування електронейромоніторингу гортанних нервів при операціях на щитоподібній та прищитоподібних залозах, підвищення радикалізму операцій на шиї при тиреоїдних карциномах. С.М. Черенько є автором понад 200 друкованих наукових робіт (у тому числі монографії «Первинний гіперпаратиреоз: основи патогенезу, діагностики та хірургічного лікування», співавтор підручника «Загальна хірургія», монографії «Діагностика та лікування високодиференційованого раку щитоподібної залози», науковий редактор перекладу відомого англомовного двотомного підручника «Основи медичних знань за Девідсоном»), 10 патентів на винаходи. Він також є членом редакційних колегій журналів «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Вестник хирургии им. И.И. Грекова» (Росія). С.М. Черенько постійно керує виконанням науково-дослідних тем на замовлення МОЗ України. Він багато сил віддає підготовці наукових та професійних кадрів. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських та одна докторська дисертація. Він є членом спеціалізованої вченої ради при Національній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, є організатором та керівником курсу стажування та підвищення кваліфікації для лікарів за спеціальністю «ендокринна хірургія», серед його учнів не тільки українці, але й представники країн СНД та інших держав Європи.

Професор С.М. Черенько проводить велику координаційну роботу: є одним із засновників та віце-президентом Української асоціації ендокринних хірургів, членом правління Асоціації ендокринологів України. Він виконує значну лікувально-консультативну діяльність в лікувальних закладах України, виїжджає на складні випадки за програмою санітарної авіації. С.М. Черенько широко відомий своєю просвітницькою роботою, виступає перед лікарями різних спеціальностей з доповідями на актуальні теми ендокринної хірургії та ендокринології; його аудиторією є також широкі верстви слухачів радіо- і телеканалів, яким він розкриває найбільш болючі та проблемні питання сучасної ендокринології та ендокринної хірургії в Україні. Прекрасні родинні стосунки підтримують професійні здобутки С.М. Черенька. Його дружина Світлана — професор, доктор медичних наук, фтизіатр-пульмонолог. Дочка Марія — лікар-ендокринолог та науковець, син Сергій — студент радіофізичного факультету Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Редакційна колегія «Міжнародного ендо- кринологічного журналу» щиро вітає знаного науковця, багатогранного фахівця, прекрасну і чуйну людину з ювілеєм і зичить Сергію Макаровичу Череньку щасливих років життя, міцного здоров’я та наснаги в подальшій плідній праці на ниві ендокринології!Повернутися до номеру